strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Mieczysław Knysak
Data: 16/06/2010
Publikacja: 16/06/2010
Pytanie: Podstawę dzierżawną dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego przez Koło Łowieckie stanowi umowa dzierżawna podpisana z ramienia Zarządu Koła przez dwóch członków. Statut PZŁ Rozdz. II. Zadania Zrzeszenia par. 6 ust.1 nie określa, że do zadań Zrzeszenia należy prowadzenie gospodarki lokalami. Statut PZŁ j.w. par. 6 ust.2 określa, że Zrzeszenie może prowadzić ust.1 działalność gospodarczą i rolniczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Koło łowieckie nie posiada uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej dzierżawy, użytkowania zabudowań i ponoszenia kosztów przez członków Koła. Wiadomym mi jest, że uchwała WZ ma się powoływać na podstawę prawną. Na WZ w roku 2003 przyjęto wniosek 5 zł miesięcznie od każdego członka na pokrycie kosztów utrzymania budynków jako całości. Za jeden nocleg 15 zł za dobę. Wymienione wpłaty były niewystarczające na pełne pokrycie kosztów utrzymania zabudowań jako całości. W roku gospodarczym 2007/2008 przeciętny koszt utrzymania na jednego członka Koła wynosił 145 zł. Różnice w wysokości, ok. 85 zł kasjer Koła pokrywał gotówką kasy Koła bez poinformowania członków Koła.

W świetle obowiązującego Statutu PZŁ par. 6 ust.2.1 proszę o podanie podstawy prawnej dotyczącej rozliczeń finansowych.

Czy walne zgromadzenie członków Koła jest władne podjąć uchwałę zobowiązującą wszystkich członków Koła do solidarnego pokrywania kosztów utrzymania, czy jest to wola członka Koła?

Odpowiedź:
Nie podzielam poglądu, że koło nie może dzierżawić budynku mieszkalnego, z którego korzystają członkowie koła lub budynku gospodarczego. Oba te budynki maja uzasadnienie dla prowadzenia gospodarki łowieckiej, np. pobyt na polowaniu.

Finansowanie tych budynków musi odbywać się w ramach budżetu koła, który na każdy rok uchwalają członkowie uchwałą WZ. Jeżeli w budżecie koła kwot na utrzymanie domów nie było, to zarząd nie powinien ich finansować. Członkowie, którym się takie postępowanie zarządu nie podoba, mogą odmówić członkom zarządu absolutorium i następnie zmienić zarząd. Jeżeli jednak nie mają większości i większość akceptuje takie działania zarządu, nic nie można zrobić.

Jeżeli WZ podjęło uchwałę zobowiązującą wszystkich członków Koła do solidarnego pokrywania kosztów utrzymania, to jest ona wiążąca. Nie podoba mi się tylko słowo "solidarnego", bo oznacza ono, że koszty utrzymania można ściągać nie po równo od wszystkich, ale nawet tylko od jednego członka. Domniemuję, że jest to jednak tylko nieznajomość terminów prawnych i koszty dzielone są po równo.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.