strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ignac
Data: 28/06/2010
Publikacja: 29/06/2010
Pytanie: W kalendarzu polowań są 2 polowania obowiązkowe. Za nieobecność ZK karze członków karą porządkową w wysokości 50 zł za każde. Czy słusznie? WZ uchwaliło że myśliwy który nie odpracuje w łowisku 30 godz w roku zapłaci 300 zł. Słusznie, tylko pieniądze te zbiera łowczy i bez żadnego pokwitowania po prostu chowa do kieszeni. Czy to jest prawidłowo?

Odpowiedź:
Polowanie jest prawem członka i nie można karać za nie wykonywanie swojego prawa. Jeżeli jest to uchwała zarządu, to można zwrócić się do ZO o jej uchylenie w trybie nadzoru. Jeżeli uchwały nie ma, to żądanie zapłaty wysłać do ZO z prośba o uchylenie tej kary w trybie nadzoru, jako podjętej przez zarząd z naruszeniem statutu. Jeżeli uchwałę podjęło WZ, to może być trudniej, ale też można odwołać się do ZO o uchylenie tej uchwały. Proszę jednak wziąć pod uwagę stanowisko większości członków koła, jeżeli akceptują takie działanie, to Kolega, który tego nie akceptuje może łatwo stać się czarną owcą.

Nie można zbierać pieniędzy bez pokwitowania. Pierwsza powinna interweniować KR, a potem ZO. Ale uwaga o czarnej owcy wyżej jest tu także aktualna.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.