strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Prezes WS
Data: 06/07/2010
Publikacja: 09/07/2010
Pytanie: WZ podjęło uchwałę o 5-osobowym składzie Zarządu koła, tj. Prezes, Łowczy, Wice-łowczy, skarbnik i sekretarz Zarządu Koła. Zarząd został wybrany podczas WZ w trybie paragrafu 62 pkt. 4 ppkt 2, tak więc w składzie zarządu nie ma tzw. samych członków Zarządu. W trakcie trwania kadencji łowczy składa pisemną rezygnację z funkcji łowczego. Czy w tej sytuacji należy rozumieć, iż zostaje on nadal członkiem Zarządu ale "bez teki", czy też przy wyborze Zarządu w takim trybie, gdzie każdy członek ma przypisaną konkretną funkcje i statutowy zakres kompetencji - złożenie rezygnacji z funkcji łowczego jest również jednoczesnym złożeniem rezygnacji ze składu osobowego Zarządu Koła.

Odpowiedź:
Przywołany przepis paragrafu 62 pkt. 4 ppkt 2 wskazuje, że WZ wybrało 5-osobowy zarząd, który sam się ukonstytuował, czyli min. powierzył funkcję łowczego danej osobie. Składając rezygnację w rozumieniu paragrafu 62 pkt. 4 (zaprzestanie pełnienia obowiązków), łowczy formalnie jest jeszcze członkiem zarządu, choć nie pracuje w zarządzie, aż do momentu zebrania się WZ, któremu przedstawia się informację o jego rezygnacji. WZ nie głosuje tego, tylko przystępuje do wyboru piątego członka zarządu, a zarząd sam postanawia, jaką funkcję powierzy osobie wybranej. Może to być funkcja łowczego, ale równie dobrze zarząd może powierzyć obowiązki łowczego komuś z pozostałych członków zarządu, a nowo wybranemu funkcję dotychczas zajmowaną przez inną osobę w zarządzie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.