strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wojciech Rachwał
Data: 08/07/2010
Publikacja: 13/07/2010
Pytanie: Czy dwóch braci może pełnić następujące funkcje w kole: skarbnik lub sekretarz, drugi - przewodniczący komisji rewizyjnej?

Odpowiedź:
Statut PZŁ zabrania powoływania osób funkcyjnych w zarządzie i komisji rewizyjnej, jeżeli osoby te są spokrewnione w LINII PROSTEJ. Oznacza to np. pokrewieństwo dziadek - ojciec - syn - wnuk, a nie obejmuje brata, siostry czy kuzyna.

Bracia mogą być wybrani i działać, jeden w zarządzie, a drugi np. jako przewodniczący KR.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.