strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotrek
Data: 09/07/2010
Publikacja: 17/07/2010
Pytanie: Kandydat do koła nie został przyjęty przez Zarząd. Zarząd w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić wpisowe, nawet gdyby zostało złożone odwołanie do WZ. Powstaje pytanie - w którym momencie po raz kolejny kandydat ma wpłacić wpisowe do koła, jeżeli od razu złożył odwołanie do WZ i jaki przepis prawa tą kwestię reguluje?

Odpowiedź:
Jeżeli złożył odwołanie, to znaczy że chce do tego koła, więc sprawa wpisowego nie jest jasna, czy zwracać, czy nie, bo WZ może w tej sytuacji przyjąć do koła, a wpisowe powinno wówczas być na koncie koła. Z drugiej strony, jeżeli kandydat zażąda zwrotu, szczególnie jak do WZ jest jeszcze dużo czasu, to zarząd powinien wpisowe zwrócić.

Nie ma szczegółowego przepisu o zwracaniu wpisowego i trzeba posługiwać się tu
przepisami ogólnymi, logiką i przyzwoitością.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.