strona główna forum dyskusyjne


Pytał: AM
Data: 09/07/2010
Publikacja: 21/07/2010
Pytanie: Czy jeśli koło przyjmie na staż, staż zaliczy a kandydat złoży pozytywnie egzamin to czy koło musi przyjąć go na członka? Dodatkowo jeśli wpisowe do koła to 10 składek na PZŁ to czy koło może wymagać pewnej części np. 50 % zaraz po przyjęciu na staż i resztę po przyjęciu na członka.

Odpowiedź:
Przyjęcie na staż nie gwarantuje przyjęcia na członka koła. Uchwałę o przyjęciu do koła można podjąć tylko wobec osoby, która jest już członkiem PZŁ i która złożyła deklarację oraz wpłaciła wpisowe. Pobieranie jakichkolwiek wpłat od stażystów, w tym również jakieś części przyszłego wpisowego, jest absolutnie niedopuszczalne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.