strona główna forum dyskusyjne


Pytał: przemus401
Data: 18/08/2010
Publikacja: 20/08/2010
Pytanie: Gdzie znajdę przepisy regulujące sposób, w jaki Zarządy Kół mają dostarczać swoim członkom pisma. Chodzi o różne pisma - i te najzwyklejsze, zawierające komunikaty, ale i te, które są wezwaniami do zapłaty, albo informujące o wyniku odwołania się członka do Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy go na tym zebraniu nie było. Czy w ogóle jakiś przepis nakazuje poinformowania nieobecnego o wyniku odwołania? Proszę mnie nakierować na odpowiednie przepisy.

Odpowiedź:
Nie ma takich przepisów i sposób dostarczenia pisma wynika z zapisów statutowych, a jeżeli dany rodzaj sprawy nie jest przywołany statutem, to nie ma żadnych regulacji w tej sprawie. Jeżeli przykładowo statut wymaga doręczenia uchwały z uzasadnieniem danej osobie, to gwarancją takiego dostarczenia będzie list polecony albo za pokwitowaniem odbioru, a nie będzie list zwykły lub priorytetowy, bo inaczej zainteresowany może oświadczyć, że uchwały nie otrzymał.

Inny przywołany w statucie przepis nakazuje zawiadomić członków koła o zwołaniu walnego zgromadzenia. Jeżeli w kole panuje zgoda, to zarząd roześle te zawiadomienia zwykła pocztą, ale gdyby spodziewał się, że cześć członków oświadczy, że zawiadomień nie dostała i nie mogła przybyć na WZ, to nie ma wyboru i powinien zastosować listy polecone lub za pokwitowaniem odbioru.

Ale na przykład rozesłanie planu polowań, nie jest przywołane statutem, a więc zarząd ma wolną rękę w jaki sposób roześle komunikat, listem zwykłym albo priorytetowym. Można też skorzystać z email'a, jako równoważnej drogi dostarczenia informacji członkom, którzy z email'a korzystają.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.