strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Myśliwy
Data: 23/03/2011
Publikacja: 24/03/2011
Pytanie: Obwód łowiecki, na którym polujemy znajduje się na terenie 3 nadleśnictw. Mam pytanie czy nadleśnictwo upoważnione jest do kontroli zimowego dokarmiania zwierzyny (jedno nadleśnictwo prowadzi taką kontrolę, dwa nie prowadzą). Procedura kontroli jest następująca: 2 dni przed kontrolą otrzymujemy informację telefoniczną, że się odbędzie. Sporządzana jest odręczna informacja o stanie stwierdzonym (który nigdy nie odzwierciedli tego co koło robi - wykładamy dużo karmy - możemy to udokumentować fakturami i umowami), która nigdzie nie jest ewidencjonowana. Jeżeli nadleśnictwo ma takie prawo to czy procedury prowadzenia takiej kontroli nie powinny wyglądać inaczej (powiadomienie pisemne, podanie na jakiej podstawie kontrola jest prowadzona, co podlegać będzie kontroli, sporządzenie zaewidencjonowanego protokołu z kontroli w 2 egz.).

Odpowiedź:
Taka kontrola, to wewnętrzna sprawa nadleśnictwa. Jeżeli w jej wyniku przychodzi jakaś informacja do koła, a koło ma odmienne zdanie, to niech też wyrazi je pisemnie do nadleśnictwa. Taka kontrola nie ma żadnego formalnego znaczenia, choć jej rezultaty mogą być przez nadleśnictwo wykorzystywane przy zatwierdzaniu planów rocznych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.