strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Grzegorz Pawlak
Data: 04/04/2011
Publikacja: 05/04/2011
Pytanie: Czy strażnik powołany przez koło łowieckie A może kontrolować książkę wyjść w łowisko i rejestr pozyskanej zwierzyny (prowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące myśliwego z koła łowieckiego A ) w obwodzie koła łowieckiego B? Czy w ogóle może prowadzić jakiekolwiek tego rodzaju postępowanie? Chodzi o potwierdzenie pochodzenia tuszy dzika. Myśliwy z koła łowieckiego A twierdzi, że pozyskał dzika w obwodzie koła B, co jest odnotowane w odstrzale wydanym mu przez zarząd koła B.

Odpowiedź:
Uprawnienia strażnika powołanego przez koło określa art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 oraz ust. 9-11 ustawy Prawo łowieckie .
 
Opisane czynności w sprawie tuszy dzika opisuje art. 39 ust. 2 pkt 4 i 7 w/w ustawy, a te nie mogą być wykonywane przez strażnika powołanego przez koło. Mogliby to robić strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.