strona główna forum dyskusyjne
Pytał: myśliwy
Data: 05/04/2011
Publikacja: 06/04/2011
Pytanie: Do koła wpłynęło zgłoszenie dotyczące szkody wyrządzonej przez sarnę/sarny na terenie szkółki drzew i krzewów ozdobnych. Szkoda zaistniała na terenie ogrodzonym oraz w dwóch namiotach foliowych, gdzie zostały zgryzione siewki jodły. Po wstępnych oględzinach ustalono, że zwierzyna dostała się na teren szkółki przez nieszczelną bramę wjazdową oraz weszła do namiotów foliowych przez zamknięcie, które nie stanowiło dla niej żadnej przeszkody - było prowizoryczne. Czy koło winno szacować i wypłacić szkodę?

Odpowiedź:
Można spróbować nieszczelną bramę i niezabezpieczone drzwi do namiotów foliowych podciągnąć pod art. 47 ust.1 ustawy Prawo łowieckie mówiący, że właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Pozostawienie bramy nieszczelnej i niezabezpieczenie drzwi do namiotów można uznać za nie współdziałanie w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami. Należy również rozważyć, czy ten ogrodzony teren nie podpada pod art. 26 pkt 4 ustawy i nie jest przez to wyłączony z obwodu łowieckiego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.