strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Przemko
Data: 05/05/2011
Publikacja: 08/05/2011
Pytanie: W 2010 zostały podpisane dzierżawy oraz porozumienia między sąsiadującymi kołami o przebiegających granicach obwodów. Urząd gminy dostał zgłoszenie od rolnika dotyczące odszkodowania. Urząd Gminy nie posiada i nigdy nie posiadało umowy dzierżawnej na jakieś 500 h z kołem na którym jest niniejsza nieruchomość. 500 h jest na terenie woj. wielkopolskiego a reszta - część większego obwodu jest na terenie woj. łódzkiego. Czy gmina może podpisać umowę dzierżawną na tę część obwodu innemu kołu łowieckiemu posiadającemu większą część terenu na jej obszarze? Jaka jest procedura? Co wtedy z granicą obwodu i od kogo rolnik ma otrzymać odszkodowanie?

Odpowiedź:
Porozumienia między sąsiadującymi kołami o przebiegających granicach obwodów oraz umowy dzierżawne z Urzędem Gminy nie maja żadnego związku z obszarem obwodu łowieckiego, które dzierżawi koło. Obszar ten określony jest uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego i umowy dzierżawy obwodów podpisywane ze starostą dotyczą zawsze ścisłe określonego obwodu wynikającego z przywołanej wyżej uchwały Sejmiku. Sejmiki dopasowywały obszary obwodów do granic województwa, ale nie można wykluczyć, że w Waszej sytuacji obowiązują jeszcze obwody stare, z czasów kiedy województwa miały inne obszary.

Proszę sprawdzić umowę dzierżawy obwodu i porównać ją z listą obwodów obowiązującej uchwały Sejmiku. Obwód w uchwale Sejmiku określony jest dokładnymi granicami, które jednoznacznie odpowiedzą, czy szkoda, którą zgłasza rolnik leży w obszarze obwodu czy nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.