strona główna forum dyskusyjne
Pytał: G.Jedrzejewski
Data: 03/06/2011
Publikacja: 04/06/2011
Pytanie: Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania dot. sporządzania RPŁ (ubytki zwierzyny grubej):
- czy należy podać w rubryce 4 (odstrz. szt) sumaryczną ilość pozyskanej zwierzyny + ubytki i wykazać liczbę ubytków w rubryce 6?
- jak uwzględniać ubytki, które powstały przed wykonaniem planu i po wykonaniu planu odstrzału?

Odpowiedź:
Po pierwsze należy właściwie zaewidencjonować ubytki. Ubytkiem w rozumieniu Rozporządzenia MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych są tylko te sztuki zwierzyny, dla których stworzono protokół, o którym mówi § 3 ust.5 w/w rozporządzenia, czyli dokument podpisany przez określone w przepisie podmioty. Znając liczbę ubytków potwierdzonych protokołem, dla wypełniania rubryk rpł nie ma znaczenia, czy ubytek powstał przed, w trakcie, czy po sezonie polowań na daną zwierzynę. Na podstawie § 3 ust. 3 w/w rozporządzenia liczba wpisana w kolumnie 6 musi być dodana do liczby zwierzyny odstrzelonej i ujęta w kolumnie 4. Innymi słowy ubytki są uwzględnione i w kolumnie 4 i w kolumnie 6. Czyli odpowiedź na pierwsze postawione niżej pytanie jest twierdząca.

Na drugie pytanie odpowiedzią jest, że w formularzu planu nie ma miejsca na rozróżnienie ubytków powstałych przed, w trakcie i po wykonaniu planu. Na wypadek gdyby zarzucono komuś, że w kolumnie 4 jest więcej sztuk niż w planie roku poprzedniego do pozyskania, na różnicę trzeba mieć protokoły ubytków z okresu po wykonaniu planu, a sprzed końca roku
gospodarczego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.