strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej Robaczewski
Data: 06/06/2011
Publikacja: 11/06/2011
Pytanie: Zarząd Koła podjął uchwałę o zobowiązaniu myśliwego do szacowania szkód łowieckich. Nadmieniam, że brak jest uchwał WZ koła regulujących te kwestie. Czy Zarząd Koła miał podstawę prawną podjąć taką uchwałę?

Odpowiedź:
Tak, ale tylko przy zgodzie zainteresowanego. Jeżeli zainteresowany się nie zgodził, to bez podstawy w postaci uchwały WZ, zarząd nie może nałożyć żadnych obowiązków na konkretnego członka koła.

Gdyby istniała uchwała WZ, że np. każdy członek wykonuje określoną liczbę godzin prac gospodarczych na rzecz koła, a zarząd określa te prace, to może formalnie zarząd miałby prawo do takiej uchwały, ale uczciwość i rzetelność działania zarządu powinna w takich sytuacjach zapytać o zgodę, bo jest to praca wyjątkowa i różna od innych przydzielanych normalnie członkom koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.