strona główna forum dyskusyjne




























Pytał: Marcin
Data: 03/04/2012
Publikacja: 04/04/2012
Pytanie: W par. 62, pkt 8 Statutu PZŁ jest zapis, cytuję interesujący fragment: "W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła............". Pozostała część zapisu pkt-u 8 nie budzi żadnych wątpliwości i nie ma charakteru uznaniowego. Natomiast rodzi się pytanie: jakie przesłanki z życia wzięte muszą być spełnione aby wyczerpały postanowienia cytowanej wyżej części zapisu statutowego?

Odpowiedź:
Np. gdy członek zarządu koła został skazany wyrokiem sądu na kilka lat, albo po wypadku znalazł się w śpiączce, albo został zawieszony w prawach członka PZŁ.

Zdarzenie musi mieć jednoznaczny i nie podlegający dyskusji charakter i nie może mieć charakteru, który mógłby sugerować, że zarząd podjął swoją decyzje uznaniowo.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.