strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
164519/03/2012Czy Komisja Rewizyjna ma obowiązek zgłoszenia do prokuratury ewidentnych przestępstw popełnionych przez Zarząd koła?
164419/03/2012Czy Zarząd koła może udzielić koledze kopii pisma które dotyczą jego osoby, czy może tylko dać do wglądu? Pismo to zostało dostarczone do koła listem poleconym z potwierdzonym odbiorem przez innego członka koła.
164319/03/2012W jaki sposób Zarząd Koła budujący domek myśliwski ma wybierać wykonawcę na np. budowę domku, wykonanie wyposażenia domku, wykonania instalacji elektrycznej?
164214/03/2012W naszym kole Zarząd wysyła nam zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad. My chcielibyśmy, aby do tego dołączono nam kopię sprawozdania jakie będzie przedstawiał na WZ skarbnik i łowczy. Mając takie kopie sprawozdań możemy spokojnie je przeanalizować i zadać kilka pytań, kiedy będzie coś dla nas niejasne. Czy w kołach nie ma takiej praktyki, aby przed WZ wysyłać swoim członkom sprawozdania jakie będą analizowane i omawiane na zebraniu?
164114/03/2012W naszym kole jest problem z wglądem do dokumentacji koła np. protokoły z polowań dewizowych, rozliczenie balu jubileuszowego, czy skup dziczyzny zalega z zapłatą do koła za tusze i wiele innych rzeczy. Komisja rewizyjna nie reaguje na nasze zapytania odpowiadając nam myśliwym "po co ci to wiedzieć". Zarząd mówi, że to jest tajemnica. Jak można uzyskać w normalny sposób wiedzę na te tematy od Zarządu koła?
164013/03/2012Wszystkie decyzje podczas posiedzenia ZK podjęte kolegialnie mają charakter uchwał. Czy te wszystkie uchwały powinny być sporządzone na piśmie, mieć swój chronologiczny numer i czy powinny być archiwizowane?
163912/03/2012W razie nie udzielenia wotum ZK przez WZ kiedy można wybrać zastępcę?
163812/03/2012Na polowaniu był niecelny strzał tzw. pudło, po rozejściu się myśliwych do domu, kilku z nich wróciło na miejsce polowania i okazało się, że padła łania, którą wzięli na własny użytek, nie powiadamiając komisji ważenia tusz. Kto ma wypisać protokół pobrania tuszy na użytek własny gdy zwierze padło na polowaniu zbiorowym?
163206/03/2012Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Nasze Koło było wzorem w Okręgu, ale od pewnego czasu kilku kolegów zaczyna mieszać w naszym Kole i zaczęło się psuć. Między innymi przewodniczący KR nie zwołuje spotkań Komisji i uchyla się od wszystkich spraw związanych z pracami KR. Już niedługo odbędzie się Walne i nie wiadomo jak się zachować. Co możemy w tej sytuacji zrobić?
163105/03/2012Czy zgodnie z par.167 pkt.1 statutu PZŁ na Walnym Zgromadzeniu można złożyć wniosek o odwołanie członków Zarządu pomimo nieumieszczenia takiego punktu w porządku obrad?
163002/03/2012Przez kilka lat KR nie przeprowadzała merytorycznej kontroli dokumentów koła, przedstawiała wnioski na podstawie których uchwalano absolutorium dla ZK w sposób tendencyjny, ukrywający poważne zaniedbania i nieprawidłowości w pracy ZK. Po uzyskaniu informacji o poważnych nieprawidłowościach WZ odwołało ZK i KR. Czy w związku z taką sytuacją WZ może podjąć uchwałę zobowiązującą nowy ZK i KR do przeprowadzenia merytorycznej kontroli dokumentów koła za okres pracy odwołanego ZK?
162527/02/2012Mam Pytanie odnośnie formy powiadomienia o konieczności obecności na posiedzeniu ZK. Powiadomiono mnie dzień wcześniej poprzez kolegę do którego zadzwoniono. Poprzez kolegę przekazałem oświadczenie (pisemnie), iż nie mogę być w tym dniu na posiedzeniu w związku z wykonywaną pracą zawodową - zaproponowałem sobotę. ZK odpowiedział koledze, że nie będzie czekał do soboty i bez mojej obecności przesłuchując kolegę wymierzył nam karę porządkową 6 m-cy zawieszenia w polowaniach indywidualnych oczywiście nie dając mi możliwości złożenia wyjaśnień. Czy ZK zachował statutowe procedury? Czy muszę się odwoływać do WZ? Czy wystarczy zaskarżenie w trybie nadzoru do ZO?
162323/02/2012Czy łowczym może zostać myśliwy z 3-letnim stażem łowieckim jeszcze nie mający uprawnień selekcjonerskich? Czy są konkretne przepisy określające wymogi co do funkcji łowczego?
162121/02/2012Mam młodego psa 10 miesięcy. Chcę przygotować go do PP i konkursów. Aktualnie Zarząd Koła wstrzymał odstrzały indywidualne na ptactwo ze względu na warunki atmosferyczne. Czy mimo tego mam jakąś możliwość uzyskania odstrzału w celu układania psa?
162020/02/2012Zarząd Koła w podstawowym składzie: Prezes, Łowczy, Sekretarz, Skarbnik. Po śmierci Prezesa Zarząd upoważnił Łowczego do pełnienia funkcji Prezesa do najbliższego WZ informując o tym członków Koła i ZO. Jeden z członków Koła twierdzi, że Zarząd postąpił nieprawidłowo, gdyż nie mógł podjąć takiej uchwały w składzie 3-osobowym.
161716/02/2012Czy Zarząd koła może wyznaczać terminy poszczególnym członkom koła na wykonanie odstrzału na określoną zwierzynę (np. jeleń byk 7 dni) a następnie kolejne temu podobne?
161616/02/2012Czy Zarząd koła ma prawo do zakazania polowania na "biała stopę" bez uzgodnienia tego podczas Walnego Zgromadzenia?
161413/02/2012Czy członek PZŁ niestowarzyszony może pełnić funkcje gospodarza domku myśliwskiego w kole łowieckim?
161108/02/2012WZ dokonuje wyboru Sekretarza ZK w dniu 24.09.2011 roku. W dniu 08.10.2011 wybrany przez WZ Sekretarz ZK wyjeżdża do pracy za granicą nie dokonując przejęcia dokumentów od poprzedniego Sekretarza i nie powiadamia ZK o opuszczeniu kraju. W dniu 31.10.2011 roku ZK podejmuje uchwałę, iż w oparciu o postanowienia § 62, pkt 8 Statutu PZŁ powierza innemu myśliwemu pełnienie obowiązków Sekretarza ZK do najbliższego posiedzenia WZ, które odbędzie się w miesiącu kwietniu 2012 roku. Myśliwy ten przejmuje obowiązki dnia następnego. Skuteczną informację na temat nieobecności na posiedzeniach ZK jak również przyczyny nie przejęcia obowiązków powierzonych przez WZ Kolega przesłał listem poleconym na adres Prezesa Koła w dniu 20 grudnia 2011 r. (data otrzymania). W styczniu tj. 25 stycznia 2012 pojawił się na posiedzeniu ZK i stwierdził, że uchwała ZK z dnia 31.10.2011 roku w sprawie powierzenia Jego obowiązków Sekretarza ZK innemu myśliwemu nie ma mocy prawnej i jest nieprawna. Jako przesłankę prawną o nieważności tej uchwały podał § 166, ust. 1 pkt. 1-4. Statutu PZŁ. Czy uchwała ZK z 31.10.2011 roku jest zgodna z prawem a zarzuty o jej statusie uchwały nieprawnej są bezpodstawne?
160630/01/2012Moje koło jest dzierżawcą jeziora z którego korzystali członkowie koła na podstawie wydawanego zezwolenia na połów ryb wg opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez WZ koła. ZK zrezygnował z dalszej dzierżawy poza wiedzą ogółu członków koła i bez zgody WZ. Czy ZK podejmując taką decyzje nie popełnił samowoli w decydowaniu o dalszej dzierżawie?
poprzednia   6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.