strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
166303/04/2012Czy Zarząd Okręgowy PZŁ w ramach tzw. nadzoru w przypadku istotnych naruszeń ustawy Prawo Łowieckie może zawiesić w pełnieniu funkcji członka zarządu koła łowieckiego. Jeśli tak, to na jaki okres?
166203/04/2012Kolega za zgodą ZK został urlopowany na okres 3 lat. 1. Czy ma obowiązek płacenia składek na koło? 2. Czy ma obowiązek odpracowywania roboczogodzin obowiązujących w kole? 3. Jest członkiem KR czy ma obowiązek pracować w KR koła?
166103/04/2012Czy ZK może postawić wniosek w porządku obrad na WZ o wykluczenie kolegi z koła, który ukarany został przez OSŁ i odbywa karę zawieszenia w prawach członka PZŁ?
165903/04/2012Czy możliwe jest odwołanie przewodniczącego KR na WZ, wybór nowego i uzupełnienie składu KR, bez umieszczania tego w porządku obrad (na tym samym WZ)?
165803/04/2012W par. 62, pkt 8 Statutu PZŁ jest zapis, cytuję interesujący fragment: "W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła............". Jakie przesłanki z życia wzięte muszą być spełnione aby wyczerpały postanowienia cytowanej wyżej części zapisu statutowego?
164519/03/2012Czy Komisja Rewizyjna ma obowiązek zgłoszenia do prokuratury ewidentnych przestępstw popełnionych przez Zarząd koła?
164419/03/2012Czy Zarząd koła może udzielić koledze kopii pisma które dotyczą jego osoby, czy może tylko dać do wglądu? Pismo to zostało dostarczone do koła listem poleconym z potwierdzonym odbiorem przez innego członka koła.
164319/03/2012W jaki sposób Zarząd Koła budujący domek myśliwski ma wybierać wykonawcę na np. budowę domku, wykonanie wyposażenia domku, wykonania instalacji elektrycznej?
164214/03/2012W naszym kole Zarząd wysyła nam zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad. My chcielibyśmy, aby do tego dołączono nam kopię sprawozdania jakie będzie przedstawiał na WZ skarbnik i łowczy. Mając takie kopie sprawozdań możemy spokojnie je przeanalizować i zadać kilka pytań, kiedy będzie coś dla nas niejasne. Czy w kołach nie ma takiej praktyki, aby przed WZ wysyłać swoim członkom sprawozdania jakie będą analizowane i omawiane na zebraniu?
164114/03/2012W naszym kole jest problem z wglądem do dokumentacji koła np. protokoły z polowań dewizowych, rozliczenie balu jubileuszowego, czy skup dziczyzny zalega z zapłatą do koła za tusze i wiele innych rzeczy. Komisja rewizyjna nie reaguje na nasze zapytania odpowiadając nam myśliwym "po co ci to wiedzieć". Zarząd mówi, że to jest tajemnica. Jak można uzyskać w normalny sposób wiedzę na te tematy od Zarządu koła?
164013/03/2012Wszystkie decyzje podczas posiedzenia ZK podjęte kolegialnie mają charakter uchwał. Czy te wszystkie uchwały powinny być sporządzone na piśmie, mieć swój chronologiczny numer i czy powinny być archiwizowane?
163912/03/2012W razie nie udzielenia wotum ZK przez WZ kiedy można wybrać zastępcę?
163812/03/2012Na polowaniu był niecelny strzał tzw. pudło, po rozejściu się myśliwych do domu, kilku z nich wróciło na miejsce polowania i okazało się, że padła łania, którą wzięli na własny użytek, nie powiadamiając komisji ważenia tusz. Kto ma wypisać protokół pobrania tuszy na użytek własny gdy zwierze padło na polowaniu zbiorowym?
163206/03/2012Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Nasze Koło było wzorem w Okręgu, ale od pewnego czasu kilku kolegów zaczyna mieszać w naszym Kole i zaczęło się psuć. Między innymi przewodniczący KR nie zwołuje spotkań Komisji i uchyla się od wszystkich spraw związanych z pracami KR. Już niedługo odbędzie się Walne i nie wiadomo jak się zachować. Co możemy w tej sytuacji zrobić?
163105/03/2012Czy zgodnie z par.167 pkt.1 statutu PZŁ na Walnym Zgromadzeniu można złożyć wniosek o odwołanie członków Zarządu pomimo nieumieszczenia takiego punktu w porządku obrad?
163002/03/2012Przez kilka lat KR nie przeprowadzała merytorycznej kontroli dokumentów koła, przedstawiała wnioski na podstawie których uchwalano absolutorium dla ZK w sposób tendencyjny, ukrywający poważne zaniedbania i nieprawidłowości w pracy ZK. Po uzyskaniu informacji o poważnych nieprawidłowościach WZ odwołało ZK i KR. Czy w związku z taką sytuacją WZ może podjąć uchwałę zobowiązującą nowy ZK i KR do przeprowadzenia merytorycznej kontroli dokumentów koła za okres pracy odwołanego ZK?
162527/02/2012Mam Pytanie odnośnie formy powiadomienia o konieczności obecności na posiedzeniu ZK. Powiadomiono mnie dzień wcześniej poprzez kolegę do którego zadzwoniono. Poprzez kolegę przekazałem oświadczenie (pisemnie), iż nie mogę być w tym dniu na posiedzeniu w związku z wykonywaną pracą zawodową - zaproponowałem sobotę. ZK odpowiedział koledze, że nie będzie czekał do soboty i bez mojej obecności przesłuchując kolegę wymierzył nam karę porządkową 6 m-cy zawieszenia w polowaniach indywidualnych oczywiście nie dając mi możliwości złożenia wyjaśnień. Czy ZK zachował statutowe procedury? Czy muszę się odwoływać do WZ? Czy wystarczy zaskarżenie w trybie nadzoru do ZO?
162323/02/2012Czy łowczym może zostać myśliwy z 3-letnim stażem łowieckim jeszcze nie mający uprawnień selekcjonerskich? Czy są konkretne przepisy określające wymogi co do funkcji łowczego?
162121/02/2012Mam młodego psa 10 miesięcy. Chcę przygotować go do PP i konkursów. Aktualnie Zarząd Koła wstrzymał odstrzały indywidualne na ptactwo ze względu na warunki atmosferyczne. Czy mimo tego mam jakąś możliwość uzyskania odstrzału w celu układania psa?
162020/02/2012Zarząd Koła w podstawowym składzie: Prezes, Łowczy, Sekretarz, Skarbnik. Po śmierci Prezesa Zarząd upoważnił Łowczego do pełnienia funkcji Prezesa do najbliższego WZ informując o tym członków Koła i ZO. Jeden z członków Koła twierdzi, że Zarząd postąpił nieprawidłowo, gdyż nie mógł podjąć takiej uchwały w składzie 3-osobowym.
poprzednia   6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.