strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Organista
Data: 03/04/2012
Publikacja: 09/04/2012
Pytanie: Czy Zarząd Okręgowy PZŁ w ramach tzw. nadzoru w przypadku istotnych naruszeń ustawy Prawo Łowieckie może zawiesić w pełnieniu funkcji członka zarządu koła łowieckiego. Jeśli tak, to na jaki okres?

Odpowiedź:
Mówi o tym § 143 statutu PZŁ .

1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa łowieckiego, Statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

2. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.