strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
142410/05/2011Czy prezes koła ma prawo zamknąć kilka sektorów samowolnie? Zaznaczam iż łowczy o niczym nie wie, dowiaduje się o tym fakcie od myśliwych. Gdzie można złożyć skargę w razie zaistniałego procederu i w jakim trybie?
142205/05/20111. Czy zarząd koła może podać na WZ uchwałę do głosowania o odwołanie członków komisji rewizyjnej za wyjątkiem przewodniczącego KR, za przekroczenie swoich uprawnień i nieetyczne zachowanie się wobec zarządu koła? 2. Czy taki punkt powinien znaleźć się w porządku obrad WZ? 3. Jeżeliby doszło do odwołania KR, to czy na tym WZ można powołać nową KR?
141829/04/2011Par 67 statutu PZŁ mówi, że Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami. Część myśliwych mieszka w dużej odległości od siedziby koła, na polowaniach są tylko indywidualnych i nie maja styczności z większym gronem myśliwych poza WZ. Czy ZK powinien na WZ zapoznać myśliwych z obowiązującymi uchwałami?
140618/04/2011W czasie spotkania dwóch członków koła (poprzedni prezes i obecny łowczy) doszło do sporu podczas którego każdy z wymienionych używał obraźliwych słów w stosunku do drugiego. Obaj złożyli pisemne zażalenie do zarządu koła na postępowanie drugiej strony. Czy zarząd koła jest dobrym adresatem w tej sprawie? Nie jestem prezesem ale członkiem zarządu i zaproponowałem spotkanie skłóconych stron na najbliższym posiedzeniu zarządu celem zawarcia ugody. Kto powinien prowadzić taki spotkanie i jak postąpić w momencie gdy do ugody nie dojdzie?
140518/04/2011Mój teść dostał pismo z ZO że został skreślony z listy członków PZŁ bo nie opłacił składki na PZŁ za 2011 rok. Pismo zostało wysłane do koła i na policję. Ma czas 14 dni na odwołanie. Teść ma 77 lat. Moje pytanie: czy może się obawiać że do czasu rozpatrzenia odwołania policja zabierze mu broń do depozytu, bo faktycznie teraz nie jest członkiem PZŁ. On jest przekonany że jak ureguluje składkę będzie automatycznie z powrotem członkiem PZŁ. W/g mnie ZO musi się zebrać i rozpatrzyć odwołanie i podjąć stosowną uchwałę. Nie wiem tylko co z kołem i policją, czy teść nie będzie się musiał od nowa starać o członkostwo w kole i na policji o pozwolenie.
140418/04/2011Czy członek KR może świadczyć odpłatną usługę na rzecz koła i angażować się w przygotowania do jej wykonania z ZK?
140318/04/2011Jak powinna postąpić komisja rewizyjna, jeśli dostała list od członka swojego koła, w którym informuje on, że członkowie zarządu koła wraz z przewodniczącym KR zorganizowali sobie polowanie zbiorowe nie zgłoszone w nadleśnictwie i terminarzu polowań zbiorowych. "Kolega" ten widział tylko z samochodu stojącą grupę myśliwych w łowisku i ułożył sobie historię...
140012/04/2011Jesteśmy młodym ZK i działamy 1 sezon, a już są zgrzyty co do kompetencji poszczególnych funkcji. Zarzucono Prezesowi, że to nie jego koło lecz cały ZK decyduje o przyjęciu np. nowego członka... Czy prezes ma prawo skutecznie przeciwstawić się dziwnym wnioskom poszczególnych członków ZK? I gdzie można znaleźć jakieś prawa członków ZK (prawa poszczególnych funkcji)?
139911/04/2011Sąsiedzi myśliwego na polowaniu zbiorowym po kilku dniach od zakończenia polowania zgłosili zarządowi nieprawidłowości jakich dopuścił się kolega oddając strzały na zbyt dużą ich zdaniem odległość. Nie zgłosili swoich uwag do prowadzącego polowanie w dniu polowania. Stan faktyczny jest łatwy do ustalenia. Czy w takiej sytuacji zarząd powinien rozpatrzyć skargę?
139808/04/2011W grudniu podczas zbierania składek na PZŁ na 2011 rok przekazałem skarbnikowi informację że obaj wraz z bratem składkę zapłacimy w styczniu przelewem na konto rady okręgowej (tak jak uczyniliśmy to w roku 2010), odpowiedź skarbnika brzmiała że "...nie ma sprawy...". W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pisma informujące że każdy z nas został zawieszony (przez ZK) na 4 miesiące. W miniony poniedziałek rozmawiałem z panią w radzie wojewódzkiej która stwierdziła że zapłacić możemy w każdej chwili lecz nie możemy polować, nikt wcześniej o tym że nie możemy polować nas nie informował (myślę tu o skarbniku lub np. łowczym). Na początku stycznia ja pozyskałem koźlę a brat sarnę kozę. Czy w związku z tym zarząd postąpił słusznie karając nas j/w. Czy zostaliśmy słusznie ukarani przez własną niewiedzę lub nieznajomość przepisów?
139101/04/2011Skarbnik pobrał pieniądze bez pokwitowania na poczet składek do PZŁ, których nie odprowadził. Prawdopodobnie koło posiada również zaległości względem US. Wszelkie próby spotkania z nim zawiodły. Nie poddał się kontroli komisji rewizyjnej mimo pisemnego wezwania. Jak winien w tej sytuacji postąpić zarząd? Jakich konsekwencji należy spodziewać się ze strony zarządu okręgowego, US? Czy członkowie mają prawo polować w związku z zaistniałą sytuacją?
139031/03/2011Czy zarząd koła może zaprenumerować np. Łowca Polskiego czy Brać Łowiecką (1 egz.) jeśli plan budżetu uchwalony na WZ nie zakładał takiego wydatku?
138424/03/2011Czy prezes zarządu koła może samodzielnie zdjąć strażnika łowieckiego z pełnienia przez niego funkcji oraz powołać na to miejsce nowego?
138324/03/2011Jakie posiada uprawnienia strażnik łowiecki jako samodzielna jednostka powołany przez zarząd koła? Czy członek zarządu koła może kontrolować myśliwych oraz inne osoby przebywające w łowisku?
137608/03/2011Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o zakazie łączenia funkcji członka Zarządu Koła z funkcją Strażnika Łowieckiego. Natomiast ZK nie respektuje tej uchwały twierdząc, iż Walne nie ma takiej kompetencji powołując się, że to należy do kompetencji ZK paragraf 64 ust. 11 Statutu. Kto ma rację?
137208/03/2011Na Walnym Zgromadzeniu jest 6 kandydatów do 3 osobowej KR. Trzech otrzymuje odpowiednią ilość głosów. Przewodniczący, jednocześnie kandydat do KR przechodzi jako trzeci, ale dwóch pierwszych -NOWYCH - mu nie odpowiada i rezygnuje. W wyborach uzupełniających nie pozwala na jednoosobową kandydaturę z nowej "opcji" i celowo wyłania drugiego kandydata mając na celu niewyłonienie (trzeciego) członka KR i tak się dzieje. Nie pozwala na powtórne głosowanie, i na głosowanie na nowego kandydata, kończy obrady. Czy ma takie prawo ignorowania dalszych głosowań? Co zrobić jak poprzedni przewodniczący KR nie chce przekazać swojej dokumentacji? KR ma działać w 2-osobowym składzie do najbliższego WZ, gdzie zostanie uzupełniony skład. Czy na najbliższym WZ mogą wnioskować o rozszerzenie KR i wybór nowego Przewodniczącego KR. Kto taki wniosek może przedstawić? (prawdopodobnie taki był cel nie dokończenia wyboru 3-osobowej KR).
137001/03/2011Walne Zgromadzenie koła większością głosów nie przyjęło sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Czy na tej podstawie jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie może uzupełnić porządek obrad i głosować taki wniosek?
136901/03/2011Czy są określone w prawie terminy do sporządzania i podpisania protokołu od zakończenia kontroli. Proszę także o wskazanie jeżeli takowe akty prawne regulują tą kwestię.
136728/02/2011Czy prezes koła miał prawo podpisać "Akt podpisania umowy o współpracy międzynarodowej w ramach akcji ożywić pola" ze Szkołami Podstawowymi w Polsce i na Słowacji? Czy winien posiadać zgodę WZ do podpisania takiego dokumentu? Jego wyjazd na Słowację należy rozliczyć jako wyjazd zagraniczny. Czy nie powinien mieć takiej zgody od WZ?
136328/02/2011Czy WZ może podjąć uchwałę o treści: "W przypadku nie wykonania przez ZK 3 uchwał WZ, ZK musi powołać NWZ w celu wybrania nowego ZK"?
poprzednia   9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.