strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
130021/12/2010Kto może podważyć Walne Zgromadzenie, z jakich przyczyn? Czy można Komisję Rewizyjną wybrać w głosowaniu jawnym, czy może ktoś może to podważyć jeżeli została wybrana w głosowaniu jawnym?
128724/11/2010Podczas niedawnego WZ został wybrany Zarząd Koła, a chwilę później miała zostać wybrana KR. Prowadzący obrady Prezes Koła zapytał o kandydatury na członków tejże komisji. Zgłoszono trzech kolegów i... tu pojawia się problem. Prezes stwierdziwszy, iż nie ma innych kandydatów, powiedział aby Ci trzej koledzy poszli się ukonstytuować i wybrali spośród siebie przewodniczącego. Mogę napisać jeszcze tyle iż była to końcówka WZ i nikt nie zwrócił uwagi na ten fakt podczas trwania obrad. Czy taki wybór możemy nazwać wyborem KR, czy był on zgodny ze statutem? Jeśli nie, to co w tej sprawie można zrobić?
128624/11/2010Miejsce wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w łowisku określa zarząd koła. Kto upoważnia myśliwego do dokonywania w tej książce wypisywania na polowanie indywidualne np. po telefonicznym zgłoszeniu wyjścia na polowanie?
128222/11/2010Kandydatów zgłoszonych na prezesa koła jest dwóch. Uprawnionych do głosowania 46 członków. Wybory tajne, głosowało 46 członków, głosów ważnych 46. Pierwszy kandydat otrzymał 22 głosy za, drugi kandydat otrzymał 23 głosy za. Czy w takiej sytuacji gdzie kandydat otrzymał 23 głosy za, oraz 23 głosy przeciw wybór został rozstrzygnięty?
127619/11/2010Czy § 64 pkt 1 Statutu PZŁ uprawnia Zarząd Koła do zawieszania wyznaczonych rejonów lub tworzenia ostoi na dzierżawionym terenie na określony czas (np. 3 miesiące)?
127519/11/2010Mam wątpliwości czy nie popełniono gafy wybierając do ZK kolegę który był nieobecny na zebraniu i osobiście nie wyraził zgody na kandydowanie. Przewodniczący WZ stwierdził, ze taka wola została zgłoszona poza zebraniem.
127419/11/2010Czy są jakieś ograniczenia odnośnie sprzedaży przez koło własnej wierzytelności za kwotę mniejszą jak z niej samej wynika? Czy potrzebna jest w tym przypadku zgoda WZ, czy wystarczy złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu?
127318/11/2010Czy na pozwie w imieniu koła wystarczy podpis tylko Prezesa Zarządu? Czy przywołane w temacie przepisy nie są ze sobą sprzeczne, gdyż jeden mówi o jednoosobowej reprezentacji koła na zewnątrz w osobie prezesa, a drugi o reprezentacji łącznej dwóch członków zarządu. Prezes też przecież jest członkiem zarządu. I tak naprawdę nie wiem, co było intencją PZŁ, poprzez stworzenie takich właśnie przepisów. A może chodzi o to, że Prezes Zarządu Koła reprezentuje koło na zewnątrz jednoosobowo a pozostali członkowie zarządu łącznie w liczbie min. dwóch. Proszę o komentarz.
126308/11/2010Czy członek zarządu koła łowieckiego może być w danym kole strażnikiem łowieckim?
126203/11/2010Czy Zarząd Koła ma prawo podzielić obwód na dwa 'podobwody' z dwoma książkami wyjść w łowisko w dwóch różnych miejscach? Każda z książek posiadałaby wtedy mapkę z zasięgiem terytorialnym, na który obowiązuje.
125728/10/2010Cały zarząd koła zrezygnował ze swoich funkcji. Czy WZ wybiera nowy zarząd na całą kadencję czy robi tzw. wybory uzupełniające i kto zwołuje WZ?
125021/10/2010Zarząd koła przez okres 3 lat podejmował uchwały dotknięte wadą prawną, przyjmując do koła kilku kandydatów którzy nie opłacili wpisowego w wysokości 10-cio krotnej składki do PZŁ, a wykonali urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, drabiny itp.) których wartość była równa lub mniejsza od 10-cio krotnej składki do PZŁ w danym roku. Jak naprawić zaistniałą sytuację,aby to było zgodne z par. 36 ust.1 pkt 2 Statutu PZŁ?
124007/10/2010Czy ZK może odmówić przyjęcia do koła zamieszkałemu na terenie obwodu młodemu absolwentowi wydz. leśnego który zdał egzamin łowiecki i chciałby należeć do koła w miejscu zamieszkania tłumacząc się, że WZ w głosowaniu odmówiło jego przyjęcia do koła?
123705/10/2010W minionym sezonie strzeliłem jelenia byka , którego wieniec został wyceniony na jeden punkt czerwony. Był to mój pierwszy punkt czerwony odkąd posiadam uprawnienia selekcjonerskie (6 lat). W związku z tym od zarządu okręgowego otrzymałem upomnienie. Zarząd Koła postanowił także ukarać mnie za ten jeden punkt czerwony wstrzymaniem odstrzału na jelenie byki. Moje pytanie brzmi: czy zarząd koła mógł ukarać mnie wstrzymaniem odstrzału pomimo otrzymanej wcześniej kary od zarządu okręgowego?
123605/10/2010Czy zarząd koła ma prawo przesunąć rozpoczęcie sezonu na dany rodzaj zwierzyny? Np. rozpoczęcie sezonu na kaczki z 15.08 na 20.09. Jeśli tak to z jakich rozporządzeń to wynika?
123301/10/2010Wczoraj na posiedzeniu zarządu wyżej wymieniony zarząd podjął uchwałę, że jedyny byk jelenia który jest w planie będzie wpisywany do odstrzału w następującej kolejności: pierwszych 10 najbardziej udzielających się w życie koła członków dostania wpis 19 sierpnia, następna grupa za miesiąc i ostania w październiku. Czy takie uchwały powinien podejmować Zarząd czy WZ?
122727/09/2010Na ostatnim WZ przy sprawozdaniu KR wyszło, że kontrolę dokumentów przeprowadzał tylko przewodniczący bez udziału członków komisji. Członkowie wyjaśnili, ze nie mieli czasu itp. Czy wobec powyższego jest to sprawozdanie Komisji rewizyjnej czy przewodniczącego? I jeszcze jedno pytanie: czy wniosek Komisji o zwołanie nadzwyczajnego WZ jest prawomocny?
122524/09/2010ZK działa w oparciu 0 §62 ust. 8 statutu w składzie 2 członków zarządu + trzeci dokoptowany po WZ z głosem doradczym. Na posiedzeniu zarządu w głosowaniu nad zwołaniem NWZ jest 1:1. Co zrobić w tej sytuacji? NWZ ma być wybór lub uzupełnienie KR. Jeżeli chodzi o uzupełnienie to za jest skarbnik, jeżeli chodzi o wybór to za jest sekretarz koła, p.o. prezesa.
121916/09/2010Mam prowadzić walne w kole, w którym jestem członkiem niemacierzystym i w związku z tym mam pytanie. Czy możemy przez cały rok funkcjonować z vice pełniącym obowiązki? Czy możemy ograniczyć skład zarządu do 4 osób, po prostu nie wybierać prezesa na ten rok? Powinna być chyba na ten temat stosowna uchwała?
121816/09/2010Zarząd został wybrany na poszczególne funkcje. Mamy vice prezesa, który pełni do czasu WZ funkcję prezesa i najprawdopodobniej zostanie wybrany prezesem. W jaki sposób będziemy wybierać brakujących członków do zarządu?
poprzednia   11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.