strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Beneks
Data: 03/04/2012
Publikacja: 07/04/2012
Pytanie: Czy ZK może postawić wniosek w porządku obrad na WZ o wykluczenie kolegi z koła, który ukarany został przez OSŁ i odbywa karę zawieszenia w prawach członka PZŁ. Powodem ukarania przez OSŁ to przez nieuwagę i niedopatrzenie (65 lat) polowanie z odstrzałem, któremu upłynął termin ważności. Myśliwy każdorazowo wpisywał swój pobyt w łowisku do Książki wyjść. Żadne okoliczności statutowe nie istniały by otrzymał on nowe upoważnienie do polowania, składki członkowskie opłacone. Zarząd za powód do wykluczenia z koła przedstawia cytując wypowiedzi i pisemne wystąpienia tego kolegi w trakcie kiedy stawał on przed ORD tzn. przed ukaraniem go przez OSŁ. Dodam, że były to uwagi pod adresem łowczego koła oparte na dowodach i faktach świadczące o pracy łowczego. Taką krytykę traktuje za oczernianie.

Odpowiedź:
Zawieszony w prawach członka PZŁ pozbawiony jest praw gwarantujących mu obronę przed zarzutami i to moim zdaniem jest główny powód, uniemożliwiający takie działanie. Jednak dla zarządu i ZO ta przyczyna może być niewystarczająca. Podejrzewam, że próby takiego wykluczania zdarzają się i są przeprowadzane.

Zarzut, o którym mowa w pytaniu nie jest zarzutem kwalifikującym się do wykluczenia z koła. Gdyby to nastąpiło, a ZO nie uchylił uchwały, to sad powszechny na pewno przywróci członkostwo w kole.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.