strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Atmisz
Data: 03/04/2012
Publikacja: 10/04/2012
Pytanie: W lutym 2012 r. ZO podjął uchwałę o przyjęciu wykluczonego wcześniej przez GSŁ sekretarza w poczet członków PZŁ. O fakcie wykluczenia zarząd koła został powiadomiony pisemną informacją z ZO i przyjął ją do wiadomości (dot. roku 2007).
1. Czy ZK zachował się właściwie (dot. roku 2007)?
2. Jaki jest obecnie status prawny sekretarza wobec koła?

Odpowiedź:
Ad. 1)
Nie wiem, jakie zachowanie miałoby być właściwe lub niewłaściwe. Jeżeli sekretarz został w 2007 wykluczony z PZŁ, to powinien był zostać skreślony z listy członków koła łowieckiego. Uważam, że gdyby zarząd nie skreślił go wówczas, co byłoby jakimś uchybieniem statutowi PZŁ, nie oznaczałoby to, że po przyjęciu powtórnie do PZŁ został automatycznie członkiem koła. Może zostać członkiem jeżeli o to wystąpi, a wtedy jego deklaracją zajmie się zarząd na takiej samej zasadzie jak każdego zainteresowanego wstąpieniem do koła.

Ad. 2)
Jest poza kołem jako myśliwy niezrzeszony.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.