strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Kazik
Data: 17/04/2012
Publikacja: 18/04/2012
Pytanie: Czy w przypadku członka zarządu, np. łowczego jest dopuszczalny dłuższy wyjazd za granicę? Powiedzmy do 3, 4 m-cy? Jeśli taki wyjazd jest dopuszczalny, to w którym momencie roku gospodarczego najlepiej? Czy jeżeli obowiązki wydawania odstrzałów są przekazane innemu członkowi i łowczy ma łączność telefoniczną i e-mailową to pomimo tego jest to utrata zdolności sprawowania z §62 pkt8? Czy jeżeli wyjazd kwalifikuje się do §62 pkt8 to WZ zgodnie z §62 pkt7 musi go odwołać? Jak rozwiązać taki problem?

Odpowiedź:
Nie widzę w tym żadnego problemu. Wyjeżdża na 3-4 miesiące, a w tym czasie pozostali członkowie zarządu dzielą pomiędzy siebie obowiązki, które łowczy wykonuje. To samo dotyczy wydawania odstrzałów, które podpisuje zawsze osoba upoważniona przez zarząd. Na czas wyjazdu łowczego upoważnionym może być inny członek zarządu, a nawet wszyscy, jeżeli zarząd uzna to za właściwe.

Bez znaczenia pozostaje również istnienie kontaktu telefonicznego czy email'owego, który nie musi istnieć, ale może być, co przy obecnej technice nie jest czymś nadzwyczajnym. Ten kontakt może być w praktyce taki sam, jak gdyby łowczy siedział w domu ze złamaną nogą. W żadnym przypadku nie można mówić w tej sytuacji o utracie zdolności do sprawowania funkcji łowczego (§ 62 ust.8 statutu PZŁ) i nie jest to żadna podstawa do odwołania łowczego, do której nie ma zastosowania przywołany § 62 ust.7 statutu PZŁ (za wyjątkiem nie otrzymania absolutorium). Ewentualne odwołanie członków zarządu odbywa się na podstawie innego przepisu (§ 167 i § 58 statutu ).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.