strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 17/04/2012
Publikacja: 19/04/2012
Pytanie: Czy na WZ po złożeniu wolnego wniosku, który został przegłosowany większością ZK powinien się zająć takim wnioskiem czy też nie musi w ogóle go rozpoznawać? Jeśli ZK zajmie się takim wnioskiem czy dalszym etapem jest złożenie projektu uchwały do WZ czy też ZK realizuje wniosek traktując go jak uchwałę?

Odpowiedź:
Po pierwsze wolnych wniosków się nie głosuje, bo tematyka takich wniosków nie znajduje się najczęściej w porządku obrad, a zgodnie ze statutem uchwały podejmowane na WZ mogą dotyczyć tylko spraw zapisanych w porządku obrad. Dlatego nawet przegłosowany
wniosek nie staje się uchwałą obligująca zarząd do czegokolwiek.

Jeżeli taki wniosek już przegłosowano, to jego znaczenie dla zarządu jest podobne jak gdyby zgłosił wniosek jeden członek koła i nie był on głosowany, ale waga jego będzie wyższa i zarząd powinien w swojej działalności mieć na uwadze zdanie większości w danej sprawie. Jakie działania podejmie w konsekwencji tego wniosku zależy wyłącznie od zarządu, choć nie jest on związany treścią tego wniosku.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.