strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artur Szymczak
Data: 25/04/2012
Publikacja: 30/04/2012
Pytanie: Czy Łowczy Koła może sam, według własnego uznania bez porozumienia z Zarządem Koła wydawać odstrzały na kozły, tzn. czy może bez podania uzasadnienia jednemu z myśliwych wypisać odstrzał na kozła np. w I klasie wieku a innemu II klasie wieku, ewentualnie samemu wypisać sobie odstrzał na Kozła "łownego"? Czy takie praktyki są dozwolone i pozostają tylko i wyłącznie w decyzji Łowczego Koła?

Odpowiedź:
Po pierwsze nie ma rogaczy łownych i każdy rogacz strzelony w II klasie w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu) jest łownym. Mając w odstrzale II klasę wieku można strzelać łowne bez żadnych zapisów "łowny" w odstrzale (patrz "Odstrzały "łowne" nie obowiązują").

Łowczy nie jest organem koła i nie od ma prawo decydować, jakimi kryteriami posługiwać się przy wydawaniu odstrzałów na rogacze. Kryteria te albo są zapisane w uchwale WZ, albo decyduje o tym cały zarząd, a łowczy wykonuje tylko te ustalenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.