strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Stanisław Bugajski
Data: 26/04/2012
Publikacja: 01/05/2012
Pytanie: Na spotkaniu z Komisją Rewizyjną łowczy nie mógł być (z powodów rodzinnych). Dokumentację pozostawił pozostałym członkom zarządu. KR uznała ją za niewystarczającą i skończyła kontrolę wnioskując o przełożenie WZ. W związku z tym pytania:
1. Czy mimo braku sprawozdania KR, WZ będzie prawomocne do podejmowania uchwał?
2. Czy ZO może unieważnić zgromadzenie?

Odpowiedź:
Żaden przepis nie wymaga osobistej obecności członka zarządu na spotkaniu z KR, która ma dostęp do wszystkich dokumentów łowczego. KR może sobie pisać lub nie pisać w swoim protokole co chce, ale nie ma prawnej mocy sprawczej, żeby odwoływać WZ. Ma prawo żądać zwołania NWZ, ale to co innego jak odwoływanie WZ zwołanego przez zarząd.

Dla ważności WZ nie ma znaczenia istnienie sprawozdania KR. Jeżeli ta nie przygotuje sprawozdania, to ona nie dochowała obowiązków statutowych,a nie zarząd. Zarząd, wiedząc o takiej obstrukcji KR może dołączyć do WZ punkt porządku obrad odwołanie KR i powołanie nowej, oczywiście, jeżeli jest przekonany, że członkowie poprą takie zmiany. Jeśli nie, to przeprowadzić wszystkie punkty WZ, w tym głosowanie absolutorium i niech KR odwołuje się do ZO. Stanowiska jakie zajmie ZO nie mogę przewidzieć. Z praktyki, jak ZO nie ma zatarć z ZO, to odwołanie KR do ZO nie ma szans, ale jeżeli ZO będzie chciał szkodzić zarządowi, to może zażądać zwołania NWZ. Tylko wtedy może się ośmieszyć, jak np. nie będzie kworum na takim NWZ, a życie będzie biegło dalej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.