strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wacław Gołębiewski
Data: 18/06/2012
Publikacja: 20/06/2012
Pytanie: Jak należy postąpić jeżeli KR nie przedstawiła Zarządowi protokółu kontroli przed WZ? Zarząd występował kilkakrotnie ustnie i pisemnie, niestety bez skutku. Jest to niezgodne z treścią pkt.4.2,4.3 i 4.4 Poradnika Metodycznego dla KR Kół Łowieckich. Proszę o radę jak należy postąpić w powyższej sytuacji.

Odpowiedź:
KR nie ma obowiązku przedstawić Zarządowi protokółu kontroli przed WZ. Obowiązkiem statutowym jest przedstawienie sprawozdania KR na WZ i nie ma w statucie innych zapisów, na podstawie których sprawozdanie miałoby być wcześniej udostępniane zarządowi. Nie oznacza to jednak, że zarząd i komisja rewizyjna nie mogą np. wymienić się sprawozdaniami przed WZ.

Poradnik Metodyczny dla KR Kół Łowieckich nie jest obowiązującym prawem, co najmniej od dnia 1 stycznia 200 r., kiedy wszedł w życie obecnie obowiązujący Statut PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.