strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wojciech Krysiński
Data: 20/06/2012
Publikacja: 21/06/2012
Pytanie: Czy wcześniej wybrany do komisji skrutacyjnej (skład komisji 3 osoby), może kandydować do wyborów uzupełniających na członka zarządu koła?

Odpowiedź:
Może, rezygnując najlepiej w tym momencie z komisji skrutacyjnej, choć gdyby nie zrezygnował, to nic się nie stanie, bo nie ma żadnego przepisu, który zabraniałby zliczać głosy osobie, której głosowanie dotyczy. Teoretycznie takie zastrzeżenie mogłoby uchwalić WZ w regulaminie wyborczym, a gdyby tak było, to musiałby zrezygnować z komisji skrutacyjnej.

Gdyby dalej teoretyzować, to w żadnym przypadku w takim regulaminie nie mógłby istnieć zapis, że osoby wybranie do komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować. Taki zapis byłby niezgodny ze statutem, bo zabierałby członkowi koła bierne prawo wyborcze.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.