strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jan Burghardt
Data: 21/06/2012
Publikacja: 23/06/2012
Pytanie: Członkowie zarządu koła nie otrzymują absolutorium. Odwołać te osoby? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Powołać nowych członków zarządu? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Czy konieczne jest powoływanie komisji skrutacyjnej? Jak przeprowadzić głosowanie sprawnie bez naruszenia Statutu?

Odpowiedź:
Odwołanie zawsze w głosowaniu tajnym.

Powołanie (wybory) zawsze w głosowaniu tajnym.

Komisja skrutacyjna nie jest potrzebna, głosy może liczyć przewodniczący zgromadzenia publicznie pokazując każdą kartkę sali, a sekretarz zapisywać wyniki. Publiczne liczenia, nawet jak robi to komisja skrutacyjna, pozwala uwolnić się z góry od zarzutów, że ktoś manipulował głosami.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.