strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Szpaczek
Data: 22/01/2013
Publikacja: 24/01/2013
Pytanie: W kole, w którym poluję mam 4 nęciska a przy nich ambony. Wszystkie nęciska zostały uzgodnione z zarządem koła a budowa ambon z odpowiednim nadleśniczym. W tym roku, zarząd koła podjął uchwałę nakazującą mi likwidację 2 nęcisk. Nadmieniam, iż plan pozyskania dzika w naszym kole, rzadko kiedy jest wykonany. Czy zarząd koła ma prawo podjąć uchwałę nakazującą mi likwidacją dwóch nęcisk , na które wcześniej wydał zgodę?

Odpowiedź:
Ma takie prawo.

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ myśliwy powinien ustalić u dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację nęcisk w obwodzie łowieckim, a dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego powinien uzgodnić ich lokalizację na terenach leśnych z właściwym nadleśnictwem. Ponieważ to zarząd prowadzi gospodarkę łowiecką, to ma prawo do wycofania zgody i wówczas nawet istniejące już nęcisko przestaje być "uzgodnione" z dzierżawcą obwodu łowieckiego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.