strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr Stankiewicz
Data: 28/01/2013
Publikacja: 29/01/2013
Pytanie: Czy łączenie funkcji Gospodarza Obwodu Łowieckiego z funkcją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest zgodne czy nie? Wydaje się, że kontrolowanie własnej pracy jest "nieefektywne" i może być stronnicze, bo jak obiektywnie można ocenić swoją pracę? Czy nie powinno być tak aby funkcję przewodniczącego i członków KR pełniły osoby bez żadnych stanowisk w Kole?

Odpowiedź:
Proszę zapoznać się z Pytaniem prawnym publikowanym 18 lipca 2012 r.

Jeżeli gospodarz obwodu pełni funkcję społecznie, to choć nie jest to czysta sytuacja, prawo jej nie zabrania. Jeżeli jednak byłby zatrudniony z wynagrodzeniem, to musi zrezygnować z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.