strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Diana
Data: 05/02/2013
Publikacja: 06/02/2013
Pytanie: Czy prawidłowe jest głosowanie za odwołaniem prezesa i łowczego za pomocą kart głosowania, które "powiązały" te osoby - pytaniem - odwołanie prezesa i łowczego? Tak skonstruowana karta do głosowania nie dała wyboru, czy na prezesa "tak " a na łowczego "nie". Możliwym było głosowanie wiązane, czyli jeżeli "tak "na prezesa to i "tak" na łowczego.

Odpowiedź:
Taki sposób przygotowania kart do głosowania jest absolutnie nieprawidłowy. Jeżeli głosowanie się już odbyło, to poinformowany ZO na pewno uchyli uchwałę powstałą w wyniku tak przygotowanych kart do głosowania.

Karta do głosowania powinna zawierać dwa nazwiska, a zasady głosowania powinny zakładać na przykład, że za odwołaniem danej osoby jest głos skreślający te osobę, albo piszacy TAK (T) lub NIE (N) przy danym nazwisku. TAK oznaczałoby odwołanie, NIE, brak zgody na odwołanie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.