strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wojtek Proszewski
Data: 17/03/2004
Publikacja: 15/03/2006
Pytanie: Czy Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że na staż przyjmowani będą tylko bliscy członkowie rodziny myśliwych danego koła, ponieważ liczba członków koła zdaniem kolegów jest zbyt duża?


Odpowiedź:
Uchwała WZ o przyjmowaniu tylko bliskich członków rodziny myśliwych danego koła narusza równość praw obywatelskich, istnieją więc uzasadnione przesłanki, że ZO PZŁ taką uchwałę uchyli bądź w ramach nadzoru, bądź w ramach odwołania się od tej uchwały dowolnego członka koła lub zarządu koła. Do chwili uchylenia uchwały jest ona ważna i zarząd jest nią związany, nawet jeżeli zdaje sobie sprawę z jej wady prawnej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.