strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Teodor Lehmann
Data: 11/10/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jaki tryb odwoławczy przysługuje nie przyjętemu przez Zarząd Koła kandydatowi do odbycia stażu na gruncie tzw. statutu ramowego?


Odpowiedź:
Na gruncie statutu ramowego nie ma w praktyce możliwości odwołania się do kogokolwiek. Co innego już po przyjęciu na staż, bo wówczas stażysta ma takie same prawa w przedmiocie odwoływania się od decyzji podejmowanych w kole wobec niego jak każdy członek tego koła (art. 25 ust.1 statutu).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.