strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr
Data: 26/10/2004
Publikacja: 23/10/2005
Pytanie: Czy zarząd koła łowieckiego może żądać od nowowstępującego zakupu munduru jako warunku przejęcia do koła?

Odpowiedź:
Koło nie może nakładać na stażystę żadnych obowiązków finansowych. Również warunek zakupu munduru nie powinien determinować decyzji o przyjęciu osoby wstępującej do koła. Jednak trudno do końca jednoznacznie odrzucić taki warunek, bez znajomości uchwały np. WZ obligującej zarząd do stawiania takiego warunku. Nie wiem np. jak ten obowiązek jest wymagany w stosunku do istniejącycgh członków koła.

Jeżeli w kole obowiązuje uchwała, która nakłada taki obowiązek na nowowstępujących, to jest ona ważna do chwili ewentualnego uchylenia jej przez ZO PZŁ. Można wystąpić do ZO PZŁ z wnioskiem o uchylenie uchwały w trybie nadzoru. ZO PZŁ będzie miał wówczas możliwość szczegółowego zapoznania się z uchwałą i oceni, czy rzeczywiście jest ona niezgodna z prawem łowieckim.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.