strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Stefan Bazyluk
Data: 20/01/2005
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Walne zebranie może zmienić (poszerzyć ) w trakcie obrad porządek o nowe tematy i czy może w trybie odwoławczym przyjąć w poczet członków koła nowych członków, którzy następnie biora czynny udziała w WZ, skoro statut instytucję przyjęcia w poczet członków koła przypisuje tylko dla kompetencji zarządu koła?
Czy, jeżeli jest to naruszenie procedur statutowych zarząd okręgowy powinien takie uchwały walnego zebrania koła anulować w ramach nadzoru i na wniosek 1/3 członków koła zwołać nadzwyczajne walne zebranie?


Odpowiedź:
Na temat zmiany porządku obrad wypowiadałem się już w serwisie

W tym konkretnym przypadku, prawo do rozszerzenie porządku obrad o uchylenie uchwał zarządu uzależniałbym od tego, co to były za uchwały. Np. punktu dot. uchwały o przyjęciu nowego członka, bez złożenia przez niego odwołania, nie można byłoby dodać do porządku, ale już punkt o rozpatrzeniu jego odwołania, jeżeli zarząd takiego punktu nie wstawił, powinien być rozpatrzony. Odwołanie uchwały zarządu o nie przyjęciu kandydata nie oznacza przyjęcia go na członka, tylko umożliwia mu powtórne staranie się w zarządzie o przyjęcie.

W żadnym przypadku WZ nie może przyjmować nowych członków i wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad, a następnie zrealizowanie, musi zostać uchylone przez ZO, a jeżeli dodatkowo osoby te głosowały i ich głosy mogły mieć wpłayw na wynik głosowania, to uchwały przyjęte przy ich udziale powinny zostać również uchylone.

Uchylenie uchwał nie ma bezpośredniego związku ze zwołaniem NWZ. Jeżeli 1/3 członków będzie sobie tego życzyła, to NWZ zwołuje zarząd koła, a nie ZO. Porządek posiedzenia proponuje ta 1/3 członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.