strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paweł Polewaczyk
Data: 14/03/2005
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jestem stażystą, którego staż w kole kończy się dopiero w maju. Czy w takim przypadku mogę już uczestniczyc w kursie dla nowowstęujących? Zarząd koła opinię pozytywną wypisał, ale stwierdzili, że musi minąć pełen rok.

Odpowiedź:
Praktyką ZO jest warunkowanie przyjęcia na kurs zaliczeniem stażu. Jeżeli staż nie jest zaliczony, to ZO może na kurs nie przyjąć, ale nie jest to reguła zapisana w statucie PZŁ, tylko raczej utrwalony tryb postępowania, bez umocowania prawnego.

ZO nie musi wymagać przed kursem ukończenia stażu, ale zobligowany jest ustawą łowiecką i statutem PZŁ do przyjmowania do PZŁ tylko tych osób po kursie, które staż odbyły. W tej sytuacji wszystko zależy od stanowiska tego konkretnego ZO, czy zgodzi się przyjąć na kurs jeszcze przed zakończeniem stażu. Ja bym przyjmował każdego, kto chce się szkolić i za to płaci, ewentualnie sprawdzając, czy zainteresowany rozpoczął już staż. Poświadczenie o odbyciu stażu sprawdzałbym w momencie przyjmowania do Zrzeszenia, już po zaliczonym kursie. Kursów nie ma tak dużo i nie przyjęcie na kurs oznaczać może nawet dodatkowy rok czekania z przyjęciem do PZŁ.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.