strona główna forum dyskusyjne
Wersja do wydruku    

I ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR SERWISU www.lowiecki.pl
22 maja 2004 roku, Glinki k/Torunia

Regulamin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 22.V.2004 r. na strzelnicy ZO PZŁ Toruń w Glinkach k/ Torunia.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.30.

Cel i uczestnicy imprezy

 1. Popularyzacja strzelectwa wśród użytkowników serwisu www.lowiecki.pl, integracja myśliwych kontaktujących przez Internet, ich rodzin i sympatyków.
 2. Wyłonienie mistrzów serwisu www.lowiecki.pl w klasie mistrzowskiej i powszechnej. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób z klasą mistrzowską, zawody odbędą się w formule otwartej.
 3. Impreza ma charakter integracyjny i mogą w nich uczestniczyć myśliwi, stażyści, ich rodziny i sympatycy łowiectwa.

Sędzia główny - Waldemar Kobierski

Konkurencje

W zawodach moga wziąć tylko myśliwi posiadający pozwolenie na broń. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z prawidłami opracowanymi na podstawie 'Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ w 2004' (Zarządzenie nr. 1/2004 ZG PZŁ z 18.02.2004 r.) i obejmować będą wielobój myśliwski tylko w czterech konkurencjach śrutowych:

  1. strzelanie do makiety zająca w przebiegu -10 razy przemiennie.
  2. strzelanie na osi myśliwskiej - 20 rzutków
  3. strzelanie na kręgu myśliwskim - 20 rzutków
  4. strzelanie na przelotach - 10 rzutków

Klasyfikacja

  1. W każdej konkurencji - za każde trafienie rzutka lub makiety zająca 5 pkt. (niezależnie od tego czy cel został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)
  2. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 300 pkt.
  3. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie według uzyskanych punktów dla klasy mistrzowskiej oddzielnie i dla klasy powszechnej oddzielnie (patrz zastrzeżenie na wstępie).
  4. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców w poszczególnych klasach, odbędzie się dogrywka na kręgu myśliwskim (tylko same dublety)

Program zawodów

  1. rejestracja od godz. 9:00
  2. rozpoczęcie zawodów godz. 09:30
  3. strzelanie na wszystkich osiach w/g harmonogramu 10:00
  4. około godz. 15:00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
  5. około godz. 15:30 zakończenie zawodów
  6. w przerwie od zakończenia strzelań do ogłoszenia wyników poker na osi (dublety)
  7. około godz. 16:00 spotkanie przy ogniku sympatyków serwisu www.lowiecki.pl

Nagrody

Klasa mistrzowska:

Za zajęcie I miejsca - puchar + medal + dyplom
Za zajęcie II miejsca - medal + dyplom
Za zajęcie III miejsca - medal + dyplom
Za zajęcie IV miejsca - dyplom
Za zajęcie V miejsca - dyplom

Klasa powszechna

Za zajęcie I miejsca - puchar + medal + dyplom
Za zajęcie II miejsca - medal + dyplom
Za zajęcie III miejsca - medal + dyplom
Za zajęcie IV miejsca - dyplom
Za zajęcie V miejsca - dyplom
Za zajęcie VI miejsca - dyplom
Za zajęcie VII miejsca - dyplom
Za zajęcie VIII miejsca - dyplom
Za zajęcie IX miejsca - dyplom
Za zajęcie X miejsca - dyplom

Dodatkowo

Wszyscy uczestnicy strzelań otrzymują:

  • oznakę okolicznościową
  • dyplom uczestnictwa z podpisem administratora i organizatorów

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszeni na zawody myśliwi, którzy będą strzelali przewidziane regulaminem konkurencje, wnoszą wpisowe w kwocie 55 zł. W ramach wniesionej opłaty otrzymają oni:
    • prawo do zawodów z pełną obsadą sędziowską
    • jeden posiłek w bufecie zawodów
    • ewentualną pomoc punktu medycznego
  2. Wpłatę proszę dokonać na konto głównego organizatora imprezy, jak niżej:
   Bogusław Bauer, ul. Armii Krajowej 13, 09-500 Gostynin
   PEKAO I O./Gostynin 10124031871111000031432555
  3. Wszystkie osoby biorące udział w zawodach, w tym osoby nie strzelające, zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszenia dostępnego na stronach serwisu.
  4. Amunicję na zawody należy przywieźć ze sobą.
  5. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Podczas rejestracji trzeba będzie podpisać oświadczenie w tej sprawie.
  6. Wpisowe należy uiścić w miesiącu kwietniu, przelewem na konto bankowe organizatorów, niezwłocznie po otrzymaniu emaila od serwisu z numerem konta. Osoby, które nie zdążą wpłacić wpisowego przelewem bankowym mogą zostać obciążone na przyjeździe dodatkowš opłatš manipulacyjną wynikającą z dodatkowych kosztów i problemów organizatorów braku środków na konieczne wydatki przed zawodami.
  7. W czasie zawodów będzie czynny na strzelnicy bufet.

Zakwaterowanie

Zainteresowani mogą skorzystać z hoteli w Toruniu, z których ZO Toruń będzie korzystał przy organizacji ogólnopolskich mistrzostw w klasie powszechnej.

Hotel "Kopernik" - tel. (056) 652-25-73
Hotel "Kosmos" - tel. (056) 622-89-00
Hotel "Wodnik" - tel. (056) 661-32-26

Jeśli ktoś chce przyjechać z namiotem, to na terenie strzelnicy można rozbić namiot, również od piątku.

Organizatorzy zawodów:

Bogusław Bauer - tel. (024) 235 2641
Marcin Rudnicki - kom. 0 697 999 804

Wróć do strony głównej zawodów w Glinkach

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.