strona główna forum dyskusyjne

NIEAKTUALNE WOBEC KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO WSTĄPIENIU DO UNII

ZAKUP BRONI ZA GRANICĄ
PORADY I POŻYTECZNE INFORMACJE


BułgariaEstoniaFinlandiaJaponiaKanadaPortugaliaSzwajcariaSzwecjaUSA

Bułgaria - Wydział Konsularny Ambasady RP w Sofii informuje, że przy zakupie broni w Republice Bułgarii obowiązuje "Rozporządzenie nr 15 o warunkach, trybie wwozu, wywozu, przewożenia, kupna-sprzedaży, przechowywania i posiadania broni palnej i amunicji oraz kontroli nad nimi" z dnia 18.02.1987r.

Według art. 30 (1):
(1) Obcokrajowcy mogą zakupić i wywieźć z kraju broń myśliwską gładko lufową oraz broń myśliwską z lufą gwintowaną.
(2) Zezwolenie na zakup i wywóz wystawiane jest przez Dyrekcję Policji Krajowej po przedstawieniu następujących dokumentów:
 1. Wniosku-ankiety;
 2. Dokumentu tożsamości;
 3. Zalegalizowanego dokumentu kompetentnego organu krajowego (policja, prefektury, urzędu ochrony itd.), że osoba posiada prawo do zakupu i przywiezienia do odpowiedniego kraju broni myśliwskiej;
 4. Poświadczonego biletu potwierdzającego wyjazd z kraju lub deklarację, że opuści kraj w ciągu 36 godzin (jeżeli podróżuje własnym środkiem transportu);
 5. Dokument potwierdzający uiszczenia opłaty skarbowej według Taryfy nr. 4 (50,- BLN);
Wszelkie praktyczne wskazówki i porady myśliwskie można uzyskać na stronie Związku Myśliwych i Rybaków w Bułgarii: www.slrb-bg.com
adres: Съюз на Ловците и Риболовците в България
1000 София, бул. "Витоша" 31-33
tel. 00 359 2 987 95 38, fax. 00 359 2 987 76 60;
e/mail: slrb@spnet.net

Estonia - W Estonii obowiązuje następująca procedura zakupu broni myśliwskiej:

 1. Obywatel Polski powinien złożyć w tej sprawie osobiście lub listownie podanie (w j. angielskim) do Urzędu Policji Estonii (15060 Tallinn, Pagari 1, pokój 111, tel. 372 612 32 64, Pn, Wt, Czw. Pt 9.00-10.00 i 14.00-15.00). Do podania należy załączyć fotokopie polskiego paszportu oraz pozwolenia na określony rodzaj broni wraz z tłumaczeniem na język angielski. Termin rozpatrzenia podania i wydania pozwolenia na zakup wynosi 5 dni. Przy jego odbiorze wymagany jest paszport i oryginał polskiego pozwolenia na broń.
 2. Po dokonaniu zakupu sprzedawca broni (sklep lub osoba fizyczna) składa do Urzędu Policji wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz broni z Estonii. Termin wydania wynosi 5 dni.
 3. Opłata skarbowa za pozwolenie na zakup broni myśliwskiej wynosi 200 EEK (ok. 13 EUR), a pozwolenie na wywóz jest bezpłatne.
 4. VAT nie podlega zwrotowi.
 5. Przypominam także o konieczności uzyskania w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Tallinie (10148 Tallinn, Pärnu mnt 8, tel. 372 6278208, faks 372 6278213) stosownego dokumentu na przywóz broni do Polski.

Finlandia - Obywatel polski zainteresowany zakupem broni w Finlandii musi mieć odpowiednie pozwolenie z Polski w języku angielskim albo fińskim do zaprezentowania w sklepie. Sklep załatwia pozwolenie eksportowe w ciągu ok. 1 tygodnia. Więcej informacji na temat polowania w Finlandii znaleźć można na stronie internetowej Fińskiego Związku Łowieckiego www.riista.fi (- Hunting in Finland). Ogólne informacje na temat pozwoleń na broń znaleźć można na stronie internetowej fińskiej policji www.poliisi.fi (in English - information and services - license services).
Turysta zagraniczny jest uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeśli zakupione produkty wywozi z Finlandii. Bliższe informacje na stronie internetowej www.globalrefund.com.

Japonia - Turysta może zamówić broń osobiście w sklepie myśliwskim, czy sklepie z bronią. Sklep występuje o pozwolenie do japońskiego ministerstwa gospodarki (METI) o pozwolenie na jej eksport we wskazane miejsce i wysyła myśliwemu poza Japonię. Warunkiem jest, żeby myśliwy - turysta nie wszedł w posiadanie broni (formalnie nie powinien jej mieć w ręku), czyli nie wyniósł jej w praktyce poza sklep.
Pozwolenie na posiadanie broni - gdyby myśliwy chciał ją mieć ze sobą w Japonii - wymaga trzymiesięcznego kursu, zakończonego egzaminem w języku japońskim, uprawniającym do używania jej w pewnej dyscyplinie sportowej (strzelania sportowego). W przypadku kupowania przez turystę zagranicznego w celu wywozu (eksportu przez sklep) podatek (5%) nie obowiązuje.

Kanada - W Kanadzie, a dokładniej rzecz biorąc w prowincji Ontario od zakupionych towarów płaci się dwa podatki; PST - 8% i GST - 7%. Ten ostatni - GST jest odpowiednikiem angielskiego i polskiego VAT. Kupując broń w Ontario (czy jakikolwiek ekwipunek myśliwski) obcokrajowiec płaci te dwa podatki, tak jak każdy z mieszkańców Kanady.  Wyjeżdżający z Kanady obcokrajowiec, wywożący ze sobą zakupiony towar, po wypełnieniu odpowiedniego formularza i załączeniu rachunków (minimum 50 dolarów każdy), na łączna kwotę minimum 200 dolarów - otrzymuje zwrot 7% GST. PST (Provincial Sales Tax) jest jak nazwa wskazuje prowincjonalnym podatkiem i ten nie podlega zwrotowi, gdy chodzi o obcokrajowców. Niektóre prowincje mają zblokowane podatki i w tym przypadku płaci się "zharmonizowny podatek" w wysokości 15% jak np w prowincji Quebec (Harmonized Tax). Z tego podatku, dla obcokrajowca podlega zwrotowi kwota federalna czyli 7%. Czek wysyłany jest po paru miesiącach przez rząd kanadyjski na domowy adres zainteresowanego z uprzejmym podziękowaniem.

Wszelkie dostępne i kompetentne informacje na powyższy temat znajdują się na stronie internetowej Canadian Firearms Centre.

Dzięki uprzejmości Kol. Józefa Starskiego


Portugalia - Aby nabyć broń myśliwską w Portugalii trzeba najpierw uzyskać w Polsce zezwolenie na jej sprowadzenie, podając nazwę i adres portugalskiej firmy, gdzie zamierza się broń zakupić. Na podstawie zezwolenia firma ta występuje do miejscowej policji o zgodę na eksport broni.

Szwajcaria - Jeżeli chodzi o zakup broni w Szwajcarii to, konieczne jest polskie pozwolenie (najlepiej wraz z tłumaczeniem) do zaprezentowania w sklepie. Najlepiej załatwić wszelkie formalności związane z wywozem bezpośrednio u nabywcy. Sklep załatwia pozwolenie exportowe z Berna,co trwa ok.3dni i broń można wywieźć . Odnośnie odzyskania Vat to jest to możliwe wg ogólnych przepisów. Informacje na temat zwrotu podatku dostępne są na stronie internetowej tutejszego Urzędu ds. Podatków - www.estv.admin.ch lub firmy zajmującej się odzyskiwaniem podatku VAT - www.cashback.ch.

Dzięki uprzejmości Kol. Andrzeja Tyszkiewicza


Szwecja -  Kwestia zakupu broni w Szwecji przez obcokrajowca spoza terytorium Unii Europejskiej nie jest sprawą prostą.
 1. Część firm sprzedających broń poinformowała nas, że przyjazd cudzoziemca osobiście do Szwecji i zakup na miejscu nie jest możliwy. W grę wchodzi tylko bezpośredni kontakt pomiędzy sprzedawcami w Polsce i Szwecji. Wybrana broń jest przesylana specjalną przesylłką do Polski na adres sprzedawcy, który na własną rękę rozlicza się z kupującym (za całą transakcję lub sam transport) w Polsce i wydaje wybraną uprzednio broń.

 2. Są jednakże miejscowe firmy, które poinformowały nas o możliwości zakupu na miejscu. Wtedy trzeba przyjechać do Szwecji posiadając zarówno stosowne pozwolenie na broń w Polsce, jak i zaświadczenie od Wojewódzkiego Komendanta Policji uprawniające do zakupu nowej broni. Najlepiej jak te dokumenty będą przetłumaczone na szwedzki lub angielski. Sprzedawca w Szwecji na podstawie ww. dokumentów załatwia Panu (na Policji) pozwolenie czasowe na wywóz broni ze Szwecji, a następnie sprzedaje broń. Z wszystkimi dokumentami powinien się Pan zgłosic przed wyjazdem do Konsulatu w celu otrzymania zaświadczenia konsula uprawniającego do przywozu nabytej broni do Polski (koszt zaświadczenia to 600 SEK). Bez tego dokumentu polskiego w ogóle nie można myśleć o przywozie kupionej broni do Polski. Przywiezioną broń deklaruje się na granicy, a następnie w ustawowym czasie dokonuje się (w miejscu zamieszkania) zgłoszenia zakupionej broni.

 3. Istnieje jeszcze możliwość kupna od osoby fizycznej, która posiada licencję szwedzką i zbywa Panu swoją broń na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Wtedy to właściciel broni musi otrzymać zgodę (Policja) na jej zbycie i wywóz jej przez nabywcę z terenu Szwecji. Potrzebne są te same dokumenty jak w punkcie 2. Oczywisście na samym końcu również należy udać się do Konsulatu.
Nowa broń zakupiona u koncesjonowanego sprzedawcy broni, zgodnie z przekazaną nam informacją, nie jest obciążona podatkiem VAT, zatem nie można mówić tu o zakupie "tax free". Z kolei broń używana jest obciążona tym podatkiem (standardowa stawka wynosi 25 %), ale nie można jej kupić w "tax free". Biorąc powyższe pod uwagę można wyciągnąć wniosek, że nie łatwo jest Polakowi kupić broń w Szwecji i tak chyba jest. W związku z tym zalecałbym dokładne sprawdzenie każdej złożonej oferty szwedzkiej pod względem możliwości zakupu na miejscu i samodzielnego wywozu tej broni do Polski. Warto dołożyć staranności, aby się później nie okazało, że przyjazd do Szwecji jest na marne. Warto również rozważyć kontakt ze szwedzkim urzędem konsularnym w Polsce (Ambasada w w Warszawie, Konsulat w Gdańsku).

Poniżej adresy stron internetowych niektórych firm zajmujących się handlem bronią na terenie Szwecji:
- www.vapen.net,
- www.delsbovapen.se,
- www.widforss.se.

USA - Stany Zjednoczone nie mają podatku VAT. W większości stanów istnieje podatek stanowy od towarów i usług, jednak nie może on być refundowany przez Rząd Federalny przy wywozie towarów z USA. Podatki stanowe nie są jedynie doliczane dyplomatom i pracownikom niektórych organizacji międzynarodowych. Dodatkowo część stanów nie pobiera podatku na towary wysyłane poza ten stan. Przykładowo kupując towar w sklepie internetowym mającym siedzibę w innym stanie sprzedawca nie dolicza podatku. Broń można kupić np w Cabelas lub Basspro i nie płacić podatku. Większość firm internetowych sprzeda wszystko a odpowiedzialnością kupującego jest to, czy ta transakcja jest legalna w stanie w którym mieszka. Cudzoziemiec kupujący broń w sklepie musi przedstawić zezwolenie z policji na zakup. Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie www Urzędu Celnego USA.

Dzięki uprzejmości Kol. Jacka Tomaszewskiego


Opracował
Piotr Gawin
Prezes K.Ł. Łowiec
w Gdańsku


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.