Zwierzyna w dzienniku jest podzielona na kilka grup:

  • Zwierzyna gruba 
 • Każde zdarzenie, poza danymi w tabeli, posiada opis, gdzie oprócz szczegółów pozyskania podałem (w nawiasie przy nazwie) kolejną ilość sztuk w danym gatunku, a po ukośniku całkowitą ilość sztuk zwierzyny grubej.
  Zapis "Jeleń byk (2/5)" oznacza drugiego byka i piątą sztukę zwierzyny grubej.

  • Zwierzyna drobna - głuszec i cietrzew 
 • To moje najcenniejsze trofea i najwspanialsze przeżycia.
 • Opisy uzupełnione są odnośnikami do moich literackich wspomnień.

  • Zwierzyna drobna - słonka, gęś, lis 
 • Tu każde zdarzenie posiada odrębny opis w tabeli.

  • Zwierzyna drobna - pozostałe gatunki 
 • Tabele zawierają tylko dane ilościowe i odnośniki do opisów polowań.