Lp. Opis Data Godz. Miejsce
5. Przelatek 22.05.1999 23 07 Ambona "Oczko w głowie"
4. Przelatek 30.09.1990 5 50 Podchód od 7 Dębów
3. Przelatek 10.02.1990 23 00 Podchód koło Malinioka
2. Wycinek 19.09.1988 19 25 Ambona nad Bajorkiem
1. Przelatek 17.12.1983 17 25 Ambona Lali


Podsumowanie

Razem: 5    
Warchlaki 0    
Przelatki 4    
Lochy 0    
Wycinki 1    
Odyńce 0