strona główna forum dyskusyjne
  REGULAMIN ZAWODÓW

Wersja do wydruku     

Redakcja portalu www.lowiecki.pl serdecznie zaprasza do uczestnictwa w III Zawodach o Puchar Portalu w Strzelaniu Myśliwskim. Będzie nam niezmiernie miło gościć Szanowne Koleżanki i Kolegów oraz ich rodziny i znajomych, na strzelnicy w Osiu w dniach 20 i 21 maja 2006 r.

Cel i uczestnicy imprezy

 1. Integracja kontaktujących się przez Internet myśliwych, stażystów, sympatyków łowiectwa i ich rodzin.
 2. Wyłonienie mistrzów portalu www.lowiecki.pl w strzelaniach myśliwskich.
 3. Popularyzacja strzelectwa wśród użytkowników portalu www.lowiecki.pl.

Konkurencje

Zawody odbywają się w strzelaniach śrutowych z podziałem na:

 • klasę mistrzowską;
 • klasę powszechną myśliwi;
 • Diany
 • stażyści i sympatycy


 • Zawody w klasyfikacji Dian oraz stażystów i sympatyków odbędą się tylko w przypadku zgłoszenia się do danej klasyfikacji co najmniej 3 zawodników. Jeżeli zgłosi się mniejsza ilość zawodników, to będą oni startowali w klasie powszechnej.

  Dodatkowo organizowane jest strzelanie pełnego wieloboju w klasyfikacji otwartej, bez podziału na klasy, w której oprócz strzelanego konkurencji śrutowych, strzelane są konkurencje kulowe.

  W zawodach mogą wziąć udział tylko członkowie PZŁ posiadający pozwolenie na broń oraz stażyści i sympatycy (art.11 pkt 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05.1999), którzy przyjadą na zawody pod opieką członka PZŁ, z którego broni będą strzelać. Nie myśliwych obowiązuje pozytywne zaliczenie szkolenia i egzaminu strzeleckiego, w piątek 19 maja br. na strzelnicy w Osiu. Podczas rejestracji trzeba będzie okazać pozwolenie na broń i podpisać regulamin zawodów. Strzelania konkurencji śrutowych przeprowadzone zostaną zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich i obejmować będą cztery konkurencje:

  1. krągu myśliwski - 20 rzutków;
  2. oś myśliwska - 20 rzutków;
  3. zając w przebiegu - 10 razy przemiennie;
  4. przeloty - 10 rzutków.

  Każda z grup strzela w sobotę 2 lub 3, a w niedzielę 1 lub 2 z w/w konkurencji śrutowych.

  Konkurencje kulowe strzelane w klasyfikacji wieloboju obejmą:

  1. rogacz i lis - po 5 strzałów do każdej makiety;
  2. dzik w przebiegu - 10 razy przemiennie.
   wg prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ

  Strzelanie kuli do wieloboju będzie rozłożone na 1 lub 2 dni w zależności od ilości zgłoszeń.

  Klasyfikacje konkurencji śrutowych

   1. W każdej klasyfikacji w klasach, powszechnej i mistrzowskiej oraz wśród Dian i nie myśliwych - za każde trafienie rzutka lub makiety zająca 5 pkt. (niezależnie od tego czy cel został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)
   2. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 300 pkt.
   3. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w każdej z klasyfikacji.
   4. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców od miejsc I do III, odbędzie się dogrywka na kręgu myśliwskim (tylko same dublety)

  Klasyfikacja wieloboju

   1. Do punktacji zsumowany będzie wynik uzyskany w śrucie oraz wynik z kuli.
   2. W każdej konkurencji kulowej zliczane będą punkty zdobyte na właściwej makiecie.
   3. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt.
   4. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie bez podziału na klasę mistrzowska i powszechną.
   5. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzców od miejsc I do III, odbędzie się dogrywka na kręgu myśliwskim (tylko same dublety)

  Sędzia Główny

  Sędzią głównym zawodów jest Kol. Albin Wierzbicki - Alus.


  Program zawodów

   Piatek 19 maja

   1. 14:00 - 18:00
   Trening strzelecki dla wszystkich zainteresowanych;
   1. 16:00 - 18:00
   Szkolenie i egzamin strzelecki dopuszczający nie myśliwych do zawodów.

   Sobota 20 maja

   1.   8:00 -   9:00
   Rejestracja;
   1.   9:00
   Otwarcie zawodów;
   1.   9:30 - 16:30
   Strzelania na wszystkich osiach;
   1. 15:00 - 16:30
   Dodatkowo płatny na cel charytatywny konkurs na osi o puchar Admina (poker);

   Niedziela 21 maja

   1.   9:00 - 14:00
   Strzelania na wszystkich osiach;
   1. 11:00 - 14:30
   Poker kulowy Botanga na osi kulowej;
   1. 15:00
   Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, zamknięcie zawodów.

   Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach

   Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie powszechnej:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od IV miejsca do X - dyplomy

   Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie mistrzowskiej:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od IV miejsca do V - dyplomy

   Dla zwycięzców wśród Dian:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od II miejsca do III - dyplomy

   Dla zwycięzców wśród stażystów i sympatyków:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od II miejsca do III - dyplomy

   Dla zwycięzców zawodów w wieloboju:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od IV miejsca do V - dyplomy

   Puchary dla zwycięzców ufundowała firma:
    
   Za najlepsze wyniki w poniższych konkurencjach wabiki ufundował
   Kol. Paweł Biliński - Jose:
   • za najlepszy wynik w klasie powszechnej śrutu - wabik na kaczki;
   • za najlepszy wynik w klasie mistrzowskiej śrutu - róg na jelenie;
   • za najlepszy wynik w klasie Dian śrutu - komplet 4 wabików na lisy;
   • a najlepszy wynik wśród stażystów i sympatyków - wabik na ptaki;
   • za najlepszy wynik w dziku - wabik na dziki;
   • Za najlepszy wynik w kuli - uniwersalny wabik na sarny i lisy.

   • Dodatkowo

    Wszyscy zapisani i obecni na zawodach otrzymują:

    • Identyfikatory wg tego wzoru, sponsorowane przez forumowicza Tadeusza Sejdę.
    • oznakę okolicznościową wg tego wzoru.
    • koszulkę z logo zawodów od gospodarzy imprezy;
    • długopis od firmy Zeiss
    • kubek od firmy M.K. Szuster
    • prawo do korzystanie z wszystkich atrakcji dostępnych na strzelnicy
    • prawo do losowania nagrody specjalnej Burmistrza Gminy Osie na zakończenie imprezy
    • a aktywni forumowicze, otrzymują prawo udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.


    Warunki uczestnictwa

    1. Gwarantowane przez ośrodki 200 miejsc noclegowych oraz 220 osób ogółem, są limitami, do któych prowadzone będą zapisy. Więcej osób na imprezę nie zostanie przyjętych.
    2. Opłata za udział w zawodach jest zróżnicowana w zależności od tego, kiedy zarejestrowaliśmy się w portalu i czy zapisujemy się samodzielnie, czy też jesteśmy zapisani przez innego zarejestrowanego użytkownika portalu. Zgłoszeni na zawody myśliwi, stażyści i sympatycy, którzy będą strzelali przewidziane regulaminem konkurencje, wnoszą wpisowe:
     • Zarejestrowani do 20 marca br. użytkownicy portalu:
       w kwocie   70 zł. - tylko konkurencje śrutowe w wybranej klasyfikacji,
       w kwocie   90 zł. - strzelanie pełnego wieloboju w klasie otwartej.
     • Zapisani przez inne osoby lub zarejestrowani po 20 marca br. użytkownicy portalu:
       w kwocie   80 zł. - tylko konkurencje śrutowe w wybranej klasyfikacji,
       w kwocie 100 zł. - strzelanie pełnego wieloboju w klasie otwartej,
      płatne na konto bankowe podane niżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca br.
    1. Za zapisane przez siebie osoby towarzyszące, które nie biorą udziału w strzelaniach, należy wnieść opłatę wpisową w kwocie 10 zł. na podane niżej konto bankowe razem ze swoją wpłatą za udział w zawodach.
    2. Osoby nie biorące udziału w strzalaniach, które zapisały się samodzielnie, mogą wnieść opłatę wpisową w kwocie 10 zł. w gotówce podczas rejestracji przed zawodami lub też przelewem na podane niżej konto bankowe do dnia 31 marca br.
    3. Wpłaty wnosi się na konto bankowe:
     Klub Strzelecki "Gzella", 86-150 Osie, ul. Rynek 6, konto:
     Bank Pekao SA o/Grudziądz Filia Świecie 38124039981111000041513613 z dopiskiem
     "ZAWODY" i koniecznie z podaniem imion i nazwisk wszystkich osób, których dotyczy wpłata.
    4. Osoby, których wpłaty za udział w zawodach nie zostaną wpłacone do dnia 31 marca br. zostaną skreślone z listy uczestników i jeżeli są dalej zainteresowane, a będą jeszcze wolne miejsca, muszą się zapisać powtórnie pomiędzy 11 a 25 kwietnia br. Dla zapisanych w tym okreasie, terminem wpłat za udział w imprezie jest dzień 25 kwietnia 2006 r.
    5. Jeżeli na stronie http://www.lowiecki.pl/imprezy/06_osie/zaplaty.php nie będzie Twojej zapłaty, a jest pewnym, że zapłata została uiszczona, skontaktuj się z Markiem Jedwabińskim, tel. 601993222, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia br.
    6. Osoby rezygnujące z udziału w imprezie już po dokonaniu wpłaty, albo te, które wpłat dokonały po terminie i zostały skreślone, nie otrzymają ich zwrotu i wpłaty te będą traktowane jako sponsoring zawodów.
    7. Wszystkie osoby, niezależnie czy biorą udział w zawodach, czy nie, muszą zostać zapisane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach serwisu.
    8. Osoby zapisujące do udziału w zawodach swoich kolegów lub koleżanki, którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu "Łowiecki", biorą za nie pełną odpowiedziałność podczas imprezy.
    9. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do pełnego podporządkowania się poleceniom organizatorów pod rygorem wycofania z zawodów bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
    10. Zarejestrowani użytkownicy Forum zapisani na zawody, mogą otrzymać stały identyfikator i w tym celu należy swoje zdjęcie wraz z nick'iem na Forum wysłać w formie elektronicznej na adres renataochrona@interia.pl lub wysłać je pocztą, na adres: AUH GRUPA "OCHRONA" Sp.J.
     dla Tadeusza Sejdy
     ul.Suwalska 29,
     93-176 Łódź
     w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br.
    11. Amunicję na zawody należy przywieźć ze sobą.
    12. Każdy uczestnik strzelań ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Podczas rejestracji trzeba będzie podpisać oświadczenie w tej sprawie.
    13. Osobom, które nie zdążą wpłacić wpisowego w w/w terminie lub będą chciały zapisać się bezpośrednio przed zawodami, organizatorzy nie gwarantują udziału w zawodach, zakwaterowania i wyżywienia, identyfikatorów oraz prawa losowania nagród.    Wróć do strony głównej zawodów w Osiu

   Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
   P&H Limited Sp. z o.o.