strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVII

Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia

§ 163

  1. Pracownicy Zrzeszenia nie mogą być członkami organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, a także być społecznymi członkami organów Zrzeszenia wymienionych w § 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.
  2. Sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz członkowie komisji rewizyjnych nie mogą wchodzić w skład innych organów Zrzeszenia, z zastrzeżeniem ust.3.
  3. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, mogą być członkami organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz organów, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jeżeli te nie dokonały ich wyboru.
  4. Nie można jednocześnie być członkiem organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3.
  5. W skład organów Zrzeszenia, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, nie mogą wchodzić osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:
    1. łowiectwa - w oparciu o przepisy rozdziału 4 ustawy;
    2. obrotu zwierzyną żywą, tuszami zwierzyny i ich częściami.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.