strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Rozdział XXVIII

Wznowienie postępowania

§ 174

  1. Postępowanie w sprawach zakończonych prawomocną uchwałą może być wznowione w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał.
  2. Właściwym do podjęcia uchwały o wznowieniu postępowania jest organ nadrzędny w myśl §171 ust. 2 nad organem, który podjął uchwałę ostateczną, a w przypadku uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką - Naczelna Rada Łowiecka Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Byłoby niepoważnym, aby NRŁ sama wznawiała postępowanie przez siebie zakończone. Niech to zrobi Prezes NRŁ.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.