strona główna forum dyskusyjne

Ostateczna wersja projektu Statutu PZŁ,
przygotowana przez redakcję www.lowiecki.pl,
na podstawie sugestii użytkowników.


Nazwa HTML do wydruku Word PDF
Najważniejsze zmiany    
Projektu NRŁ ze zmianami  
Tezy do dyskusji na WZ  
Projekt www.lowiecki.pl  
Projekt z uzasadnieniami    
Uzasadnienie  
Statut PZŁ z 1946r.  

STATUT
Polskiego Związku Łowieckiego

DZIAŁ I POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
  Rozdział I
Rozdział II
Postanowienia ogólne
Zadania Zrzeszenia
DZIAŁ II CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA
  Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Postanowienia ogólne
Prawa członków
Obowiązki członków
Członkowie osoby fizyczne
Koła łowieckie
Zadania koła i sposób ich realizacji
Członkowie koła, ich praw i obowiązki
Utrata członkostwa w kole
Organy koła
Majątek i fundusze koła
Utrata członkostwa w Zrzeszeniu
Łączenie się, podział oraz likwidacja koła
DZIAŁ IIIORGANA ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE
  Rozdział XV
Rozdział XVI
Rozdział XVII
Rozdział XVIII
Rozdział XIX
Rozdział XX
Rozdział XXI
Rozdział XXII
Rozdział XXIII
Rozdział XXIV
Rozdział XXV
Organy Zrzeszenia
Krajowy Zjazd Delegatów
Naczelna Rada Łowiecka
Zarząd Główny
Kapituła Odznaczeń Łowieckich
Okręgowy zjazd delegatów
Okręgowa rada łowiecka
Zarząd okręgowy
Postępowanie dyscyplinarne
Organa kontroli wewnętrznej
Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia
DZIAŁ IVPOSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
  Rozdział XXVI
Rozdział XXVII
Rozdział XXVIII
Postępowanie wewnątrzorganizacyjne
Nadzór
Wznowienie postępowania
DZIAŁ VMAJĄTEK ORAZ FUNDUSZE ZRZESZENIA
ORAZ JEGO REPREZENTACJA
  Rozdział XXIX
Rozdział XXX
Rozdział XXXI
Majątek i fundusze
Składka i wpisowe
Reprezentacja Zrzeszenia
DZIAŁ VIPRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.