strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
75020/11/2006Uchwała walnego zgromadzenia Koła stanowi że: "Każdy członek koła jest zobowiązany do wniesienia na korzyść koła kwoty równej wysokości 20% składki członkowskiej na rzecz PZŁ obowiązującej w danym roku kalendarzowym" . Czy myśliwi , którzy opłacają 50 % składki członkowskiej na PZŁ wpłacają uchwalone 20% liczone od pełnej składki czy od zniżkowej?
74207/11/2006Kto może wystapić z powództwem o zadośćuczynienie z tytułu poniesionych strat związanych z ujawnieniem kłusowników, którzy bezprawnie pozyskiwali duże ilości zwierzyny?
73527/10/2006Zarząd koła w którym poluję dostał informację o uchwaleniu przez Zarzad Okręgowy uchwały o treści: ..."zobowiązać Koło do podjęcia uchwały w sprawie wysokości wpisowego do Koła, na najbiższym Walnym Zgromadzeniu członków koła", chociaż uchwałę ustalającą wysokość wpisowego do Koła zgodną § 74 pkt 2 Statutu PZŁ Walne Zgromadznie mojego Koła podjęło w roku 2005.
73227/10/2006Koło planuje pozyskać sarnę na biesiadę hubertowską. W jaki sposób należy rozliczać zwierzynę, kto ma za nią zapłacić w przypadku pobrania jej na tego typu imprezy?
72317/10/2006Czy Zarząd Koła może dofinansować myśliwemu psy myśliwskie, które koło wykorzystuje na polowaniach zbiorowych, a myśliwi koła do szukania postrzałków o każdej porze dnia i nocy, np. zakupić dla psów karmę?
71511/10/2006Czy istnieje górna granica rocznej składki członkowskiej w kole? Czy koło może przyjąć darowiznę?
71007/10/2006Czy Zarząd Koła może zakupić wieniec z budżetu koła na pogrzeb zmarł myśliwego, członka naszeg koła?
68808/09/2006Czy istnieje możliwość otrzymania dokumantów finansowych koła do wglądu przez członków koła nie będących członkami komisji rewizyjnej i zarządu, bo koło funkcjonuje na minusie i popada w coraz gorszą sytuację finansową?
68604/09/2006Przewidujemy osiągnąć w br. gospodarczym bardzo duży przychód. Jak wygląda sprawa podatku dochodowego Koła Łowieckiego. Czy musimy na gwałt wydawać pieniadze szukajac kosztów, czy możemy środki lokować w kokatach terminowych lub w inny legalny spsób?
68504/09/2006Czy i jak powinna być opodatkowana darowizna dla koła w postaci karmy?
65704/07/2006Proszę o podanie strany, albo wskazanie jak ma wyglądać druk sprawozdania finansowego koła łowieckiego?
65604/07/2006Czy WZ zgodnie z prawem mogło uchwalić taki zapis w uchwale: "Wysokość składki członkowskiej podwyższa się o 100 % tym członkom koła, którzy w danym roku nie odstrzelili i nie zdali na skup żadnej grubej zwierzyny, za wyjątkiem tych członków koła którym przysługuje obniżona składka na PZŁ"?
64621/06/2006Jeden z kolegów wziął już 3 dziki na użytek własny, a uchwała WZ mówi, że ma za dzika zapłacić w terminie 7 dni od dnia pozyskania, czego nie uczynił przez 2 miesiące. Czy zarząd może go skreślić z listy członków Koła z tego tytułu?
64521/06/2006Czy uchwały przyjęta przez WZ, że członkowie zarządu są zwolnieni z opłacania składek na rzecz koła tytułem rekompensaty kosztów związanych z działalnością Zarządu oraz wraz z przewodniczący KR zwolnieni są z prac gospodarczych na rzecz koła, są zgodna ze statutem PZŁ?
61923/05/2006Czy ustalając wpisowe w wysokości 2 tys. zł. koło moze jeszcze uchwalic dodatkowo 2 tys. na zagospodarowanie łowiska lub na prace gospodarcze w łowisku?
61516/05/2006Czy koło ma obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych na towary zakupione na wszelkiego rodzaju uroczystości ( WZ, Wigilijne,Hubertus ), gdzie nie przysługuje odliczenie podatku VAT?
60404/05/2006Po jakim czasie można fizycznie zniszczyć dokumenty finansowe Koła, jaka powinna towarzyszyć temu procedura, ewentualnie za czyją aprobatą?
59725/04/2006Czy członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej powinieni mieć zwrócone koszty dojazdu na spotkanie ORŁ, jeżeli dojeżdżają samochodem z odległości 40 km?
58226/03/2006Zarząd podjął decyzję o obciążeniu mnie kwotą 300 zł jako pokrycie należności za zorganizowanie polowania na bażanty, w którym miałem brać udział i co zrobić, jeżeli nie mogłem być obecny na tym polowaniu, organizowanym przez zarząd na zasadach komercyjnych, które miało kosztować 200 zł, ale prezes zwiększył jego koszt samodzielnie?
58126/03/2006Zaległość nie została uiszczona i zarząd podjął uchwałę o postawienie wniosku na WZ o wykluczeniu kolegi z Koła. Po tym fakcie kolega wpłacił wymaganą sumę. Czy po tej wpłacie ZK powinien uchylić propozycję uchwały o wykluczeniu?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.