strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
58026/03/2006Przyjęto na WZ uchwałę o wysokości odpłatności za nieodpracowane godziny. Jak realizować tę uchwałę kiedy nie ma zapisu o terminie jej wymagalności?
56926/03/2006Czy jest zgodne z prawem to aby wpłaty za nieprzepracowane godziny pobierał Łowczy Koła bez żadnego pokwitowania , pieniądze nie trafiają do kasy Koł?
55518/03/2006Jak księgować w kole protokóły czynnosci gospodarczych, w których sa godziny pracy i np. rozwieziona karma, w tym z darowizny, a wartość godzin przepracowanych jest inna niż godzin nieprzepracowanych, za które trzeba zapłacić?
55001/03/2006Czy Zarząd Koła może bez zasiągnięcia opini WZ sam ustalić wysokość strzałowego, czy ustalenie wysokości strzałowego ustala WZ?
53922/02/2006Nasze koło ma możliwość zakupu łąki śródleśnej, gdzie chcielibyśmy wykonać staw, który poprawiłby stosunki wodne w okolicy i warunki bytowania zwierzyny.Czy możliwy jest zakup gruntu przez koło od osoby prywatnej, a jeśli tak to jak to przeprowadzić formalnie?
51023/01/2006Czy członek koła, powołąjąc się na ustawę o stowarzyszeniach, ma prawo wglądu do bieżącej dokumentacji finansowej (faktury, druki KP, KW itp.), w dowolnym czasie oraz czy może żądać wydania takowej dokumentacji poza miejsce jej przechowywania?
50518/01/2006W moim kole łowieckim należy zapłacić za strzelonego, co zarząd koła tłumaczy zobowiązaniami wobec US. Czymożliwe jest niepłacenie strzałowego za lisy ze względu na niską wartość skóry?
48802/01/2006Czy koło łowiecke, na podstawie uchwały WZ, może zakupić dla swoich członków mundury myśliwskie, za częściową odpłatnością przez myśliwego?
44408/11/2005Jakie umowy czy też procedury powinny być podjęte w przypadku zlecenia myśliwemu przez zarząd pracy, za którą ma otrzynać wynagrodzenie?
43904/11/2005Kiedy zaczyna sie okres zalegania ze składkami w kole? Jeżeli skladki mialam zaplacone do 30 czerwca to czy zalegam od 1 lipca już czy od 31 lipca?
43804/11/2005Z dniem 13 października wpłaciłam przelewem na konto koła składki członkowskie, a z dniem 21 zarzad koła podjał uchwałę o skreśleniu mnie z listy członków koła Czy od takiego pisma powinnam się odwolywac do WZ?
42924/10/2005Czy przyjęcia przez WZ preliminarza budżetowego zawierającego prognozę podniesienia składek członkowskich oraz zwiększenia ekwiwalentu za prace społeczne można jednoznacznie uważać za uchwale WZ o podniesieniu ttych opłat?
41911/10/2005Czy zarząd koł może sboie wystawiać delegację za przejazdy z domu na łowisko-kwaterę w celu odbycia zebrań zarządu?
41707/10/2005Czy zarząd koła może odmówić wydania dokumentów finasowych koła komisji rewizyjnej za pokwitowaniem, w celu dokonania kontroli, a jedynie udostępnić je wyłącznie w siedzibie koła w obecności członka zarządu?
41407/10/2005Czy delegacja samochodem prywatnym powinna być wystawiana i rozliczana z miejscowości gdzie znajduje się siedziba koła,czy też może być wystawiana i rozliczana z miejsca zamieszkiwania delegowanego?
40719/09/2005Czy członkowie koła mogą otrzymywać zwrot kosztów w postaci delagacji lub ryczałtu za używanie samochodów osobowych prywatnych na rzecz koła? Czy za delegacje i ryczałty należy odprowadzać podatki?
39408/09/2005WZ podjęto uchwałę, że jedno podkarmianie wycenia się na 30 zł. i kwotę tę płacą myśłiwi, którzy nie wywiązują się z obowiązku dwukrotnego w miesiącu dokramiania bażantów. Czy jest to uchwala zgodna z prawem?
38430/08/2005Czy księgową w kole może być ktoś z rodziny członka zarządu, a konkretnie siostra żony łowczego, która prowadzi biuro rachunkowe?
37705/08/2005Walne Zgromadzenie Naszego koła ustanowiło wynagrodzenie dla Księgowej w wysokości 150 zł miesięcznie netto. Skarbnik uważa, że to jest za mało i wymusza od zarządu podniesiene tj. sumy do wysokości 250 zł co łączy się z nie zastosowaniem sie do uchwały WZ. Księgowa odmawia współpracy za 150 zł. i skarbnik nie ma listy płac, ZUS, CIT-2, PIT-4, VAT-7 z powodu nie zaksięgowania dokumentów. Każda wskazówka w tej sprawie będzie bardzo pomocna.
36828/06/2005Czy koło może z własnych pieniędzy zakupić m.in. alkohol na uroczystości Hubertowskie nie księgując tego oczywiście w koszty uzyskania przychody?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.