strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
36607/06/2005Czy US ma prawo tego wymagać umowy dzierżawy pomieszczenia siedziby Koła (mieszkanie Sekretarza).
35627/05/2005Czy od posiłków wydawanych na polowaniach dewizowych i zbiorowych dla członków koła oraz posiłków na Walnych Zgromadzeniach, można odliczać podatek VAT naliczony?
35425/05/2005Czy różnica ceny tuszy branej na użytek własny określonej przez WZ koła, a ceną rynkową ,stanowi podstawę do obciążenia myśliwego podatkiem VAT?
35211/05/2005Czy są przepisy odgórne regulujące stawkę rekompensaty (kosztów polowania) za pozyskaną zwierzynę, czyli część wartości tuszy, którą otrzymuje myśliwy?
30704/11/2004Czy mysliwiwi wyznaczeni przez Zarząd Koła oraz KR do obsługi polowania dewizowego (naganka, prowadzacy polowanie, kontrola), mogą za dojazd do łowiska żądać zwrotu kosztów dojazdu, chociaż za samą pracę tj. obsługę tego polowania otrzymują wynagrodzenie?
28929/09/2004Czy koszty związane z organizacją obchodów np. ' Roku Żubra' zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu czy do kosztów reprezentacji i reklamy w ramach limitu?
28828/09/2004Czy można odliczyć VAT od upominków i pezentów?
28724/09/2004W naszym kole od lat członkowie zarządu otrzymują ryczałt za korzystanie z prywatnych telefonów. Czy od tych ryczałtów koło powinno pobierać podatek dochodowy?
28623/09/2004Koło przydziela myśliwym nagrody rzeczowe. Czy od tej kwoty koło winno pobrac podatek, czy tylko wykazać na PIT 8C?
27006/07/2004Ilu procentową stawkę VAT należy stosować na polowaniach dewizowych?
23928/04/2004Czy w praliminarzu budżetowym wydatki np. zakup środka trwałego w postaci samochodu winny być ujęte?
22801/04/2004Od kiedy liczy się okres 3-mcy zalegania powołany w statucie ramowym § 16 pkt.3. Czy od końca sezonu np. 31 marzec + 3 m-ce?
20105/03/2004Co stanie się z majątkiem koła łowieckiego po rozwiązaniu koła?
18503/02/2004Kolega, który był poza granicami kraju, nie uiścił składki na PZŁ w określonym terminie za pośrednictwem koła. Co powinien uczynić, aby umożliwiono mu uiszczenie tej kwoty po terminie?
18403/02/2004Zamierzamy zmienić siedzibę koła na adres prywatny., ale czy osoba, której dotyczy ten adres nie byłaby opodatkowana?
18230/01/2004Czy Okręgowa Rada Łowiecka na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów ma prawo podjąć uchwałę w sprawie obowiązkowej płatnej przez Koła prenumeraty czasopisma myśliwskiego dla 50% członków kół?
17318/01/2004Czy skarbnik Kola ma prawo dysponować pieniędzmi myśliwego bez jego zgody?
17218/01/2004Czy na prośbę myśliwego Zarząd Koła jest zobowiązany do przedstawienia mu na piśmie wszelkich operacji finansowych koła w poszczególnych miesiącach?
17118/01/2004Miesiac temu zwrociłem sie do Zarzadu Kola, o wystawienie mi zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i opłatami, jak rownież o dokonanie rozliczenia finansowego wobec Kola? Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.
16417/01/2004Proszę o podanie wykładni prawnej dot. odpowiedzi na pytanie nr 102 w serwisie stwierdzajacej, o niezgodnosci ze Statutem PZL możliwości nakladania na członka koła kar pienieżnych.
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.