strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
162427/02/2012Uchwałą WZ za tuszę pobraną na użytek własny członkowie koła winni rozliczyć się w ciągu 30 dni. Jeżeli jednak nie wyrobili się w tym terminie płacą 150% wartości tuszy. ZK wyznaczył 7dni na uregulowanie należności grożąc skreśleniem z listy członków koła. Czy w tym wypadku należności za pobraną tuszę mogą być traktowane jako powód do skreślenia?
162020/02/2012Zarząd Koła w podstawowym składzie: Prezes, Łowczy, Sekretarz, Skarbnik. Po śmierci Prezesa Zarząd upoważnił Łowczego do pełnienia funkcji Prezesa do najbliższego WZ informując o tym członków Koła i ZO. Jeden z członków Koła twierdzi, że Zarząd postąpił nieprawidłowo, gdyż nie mógł podjąć takiej uchwały w składzie 3-osobowym.
161817/02/2012Czy koło łowieckie na terenie którego obwodu zamieszkuje myśliwy ma prawny lub nie prawny zwyczaj odmowy przyjęcia na członka tego koła?
161514/02/2012Jak napisać wniosek o urlopowanie stażu?
160426/01/2012Pół roku temu z funkcji zrezygnował łowczy koła. Rezygnację złożył na piśmie. Funkcję łowczego przejął podłowczy i uzupełniono grono zarządu osobą z głosem doradczym tak jak trzeba. Część zarządu oraz kolegów uważa, że na kolejnym walnym musimy przegłosować jego rezygnację. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam ale nie mogę się podeprzeć literą statutu bo nie potrafię. Proszę o wskazanie podstawy prawnej.
160124/01/2012Jak należy postępować w przypadku gdy na kilka dni przed NWZ zwołanym w celu wykluczenia, kolegi, ten dotychczas zdrowy, zachoruje. Czy można pod jego nieobecność rozpatrzyć wykluczenie? Czy można zastosować inne środki (jakie?) umożliwiające rozpatrzenie wykluczenia?
158028/12/2011Kolega składa pismo do ZO PZŁ o urlopowanie. Czy wydanie zgody na urlopowanie przez Zarząd Koła ma być wydane w formie uchwały ZK?
157827/12/2011Czy były członek PZŁ, który został skreślony z powodu nieopłacania składek na PZŁ (15 lat temu) musi odbyć staż jeżeli chce wrócić do łowiectwa i zostać ponownie członkiem PZŁ?
156912/12/2011Zawieszony w prawach przez WZ do końca bieżącego roku macierzysty członek koła (nr 1) został przyjęty do innego koła (nr 2) jako członek macierzysty. Nie poinformował o tym fakcie swojego koła nr 1. Informacja taka wpłynęła od ZO PZŁ (w deklaracji do koła nr 2 padło stwierdzenie „byłem członkiem macierzystym koła nr 1”). Zarząd wysłał do członka koła pismo z zapytaniem o potwierdzenie, że w sposób dorozumiany występuje z koła jako, że nie można być równocześnie w dwóch kołach członkiem macierzystym. Członek koła potwierdził, że wstąpił do koła nr 2 jako członek macierzysty i wystąpił z żądaniem przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego. Wobec powyższego zarząd koła nr 1 skreślił go z listy członków na podstawie §43.1.1 Statutu PZŁ i odmownie rozpatrzył jego żądanie o przyjęcie do koła jako członka niemacierzystego. Członek koła wniósł odwołanie od: uchwały o skreśleniu go z listy członków koła oraz od uchwały o odmowie przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego. 1. Czy myśliwy jest nadal członkiem macierzystym koła nr 1, bo formalnie w statutowym terminie wniósł odwołanie? 2. Czy może jest członkiem niemacierzystym, bo również odwołał się w terminie? 3. Czy w związku z zakończeniem okresu zawieszenia w prawach taki członek koła może już występować o wydanie odstrzałów i brać udział w polowaniach zbiorowych? 4. Czy w związku z formalnym, dobrowolnym zrzeczeniem się członkostwa w kole (patrz deklaracja do koła nr 2), członkiem koła nr 1 już nie jest?
156306/12/2011Czy osoba posiadająca obywatelstwo kraju Unii Europejskiej może być członkiem koła łowieckiego PZŁ? Jakie przepisy regulują takie sprawy?
155327/11/2011Chciałbym przystąpić do koła łowieckiego. Wiem, iż trzeba odbyć roczny staż. Natrafiłem jednak na informację, iż ważna jest znajomość z członkami koła. Nie posiadam niestety znajomości w tym kręgu. Czy pomimo tego mam szansę na odbycie stażu i w konsekwencji na członkostwo?
155022/11/2011Czy członek ZK przekazując gospodarzowi obwodu Koła Łowieckiego np. 2 tony zboża, czy 100 sztuk żerdzi powinien mu dać fakturę lub umowę darowizny, aby mógł on (gospodarz obwodu) stwierdzić legalność pochodzenia tych materiałów i przyjąć je na stan obwodu?
154013/11/2011Czy myśliwy może zostać przyjęty do koła warunkowo? Czy nowowstępującemu myśliwemu może zostać postawiony jakiś warunek np. odrobienie określonej ilości godzin? W momencie niewywiązania się z warunku czy myśliwy może zostać wyrzucony z koła?
153104/11/2011Łowczy w naszym Kole nie wykonuje poleceń ZO, nie czyta pism z ZO. Uwagi Prezesa ignoruje, nie dba o gospodarkę łowiecką, ma konflikty z kolegami, jego pasją jest tylko wypisywanie zezwoleń. Sekretarz i skarbnik to jego koledzy, są z nim. Co w takiej sytuacji ma zrobić prezes?
152830/10/2011Obecnie jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego ale nie posiadam jeszcze pozwolenia na broń. Czy w tej sytuacji ZK może przyjąć mnie do koła?
152225/10/2011Czy są jakieś przepisy mówiące o "przymusowym" przyjęciu myśliwego do koła w miejscu zamieszkania, czy jest to tylko dobra wola Zarządu?
151821/10/2011Czy i w jakim zakresie ma być wypełniania karta ewidencyjna myśliwego? Jakie informacje do karty myśliwy musi, a jakie może podać?
151620/10/2011Od jakiego momentu młody myśliwy może zacząć polować? Czy wystarczy, że zdał egzaminy i otrzymał legitymację PZL, czy też musi zostać członkiem koła łowieckiego, względnie zostać członkiem PZŁ niestowarzyszonym?
150812/10/2011Czy osoby spoza zarządu koła mogą być typowane do odznaczeń łowieckich: brązowy, srebrny i złoty medal? Chodzi mi głównie o myśliwych, którzy ciężko pracują na rzecz gospodarki łowieckiej. W kole, w którym poluję medale przyznawane są tylko osobom z zarządu koła. Prezes koła twierdzi, że osoby, które nie były i nie są w zarządzie nie mają prawa być wybierani do odznaczeń.
150508/10/2011Jestem członkiem niestowarzyszonym z kołem, a poluję już około 10 lat. Postanowiłem w końcu spróbować "dostać" się do koła. W sierpniu 2010 r. złożyłem stosowne dokumenty, na które dostałem ustną odpowiedź, że na razie łowczy chce zobaczyć czy się nadaję, a w kwietniu 2011 r. dostanę formalną odpowiedź. Oczywiście do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi. Czy jest jakiś termin odpowiedzi przez koło na złożone dokumenty o przyjęciu do koła? A jeżeli nie, to czy w ogóle można wyegzekwować odpowiedź (choćby nawet negatywną)?
poprzednia   2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.