strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
109613/05/2010Czy zarząd koła może odmówić przyjęcia do koła osoby nie posiadającej pozwolenia na broń?
109513/05/2010Czy i jak długo mogą być członkami PZŁ osoby , które nie mają pozwolenia na broń?
109005/05/2010Kilka dni przed WZ dwóch członków zarządu koła zostało zawieszonych w prawach członka PZŁ. Czy na Walnym zasadne jest głosowanie nad wnioskiem ZO o odwołanie ich z funkcji prezesa i łowczego i wybór nowych funkcyjnych przez Walne, które nie jest wyborczym?
108805/05/2010Statut przewiduje tryb odwoławczy uchwał WZ do Zarządu Okręgowego PZŁ, od uchwał ZO PZŁ w ramach nadzoru do Zarządu Głównego oraz do Sadów Powszechnych. Czy odwołanie od uchwały ZO PZŁ złożone w Zarządzie Głównym i Sądzie Powszechnym wykluczenia członka z koła wstrzymuje wykonanie uchwały WZ i ZO PZŁ?
108704/05/2010Czy policja może odmówić wydania pozwolenia na broń jeśli nie mam uregulowanego stosunku do służby wojskowej?
108604/05/2010Na 28 członków koła, 17-stu członków wydało bardzo złą opinie na piśmie jednemu z naszych członków. Dwóch członków zarządu koła na nasz wniosek podpisało tą opinię i wysłali zainteresowanym. Właściciel ww. opinii zaskarża tych dwóch przedstawicieli zarządu koła i wygrywa proces. Po przegranym procesie, na Walnym Zebraniu naszego koła, uchwaliliśmy i przegłosowaliśmy zwrot kosztów tym dwóm kolegom jakie ponieśli na nasz wniosek. ZO unieważnia to głosowanie, a tych dwoje kolegów, którzy otrzymali zwrot kosztów sądowych z kasy naszego koła stawia w stan oskarżenia. Proszę o spojrzenie na powyższą sprawę z punktu widzenia prawa łowieckiego, jak i cywilnego.
108329/04/2010Myśliwy złożył do zarządu koła skargę i zażądał wyciągnięcia konsekwencji wobec kolegi, który doniósł na niego do łowczego o rzekomym pozyskaniu dzika. Co zarząd powinien zrobić w takiej sytuacji?
107722/04/2010Złożyłem podanie o staż w kole łowieckim w kwietniu i nie dostałem do tej pory żadnej odpowiedzi. Czy mogę gdzieś się odwołać?
107216/04/2010Na mocy jakiego przepisu, członek PZŁ skazany prawomocnym wyrokiem OSŁ na karę zawieszenia w prawach czł. PZŁ na okres np. 6 miesiecy nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła na równych zasadach z innymi uczestnikami zebrania. Chodzi mi głównie o kwestię głosowania.
107015/04/2010W związku ze zmianą miejsca zamieszkania napisałem podanie do miejscowego koła o przyjęcie mnie na członka, w następstwie napiszę pismo do Zarządu z prośbą o skreślenie mnie z obecnego koła. Czy wcześniej powinienem zawiadomić Zarząd obecnego macierzystego koła?
106813/04/2010Czy KR po otrzymaniu listu od kolegi myśliwego, który został wykluczony kiedyś z koła, powinna się zajmować jego sprawą zwiazaną z podaniami do zarządu i walnego na temat ponownego przyjęcia go w poczet członków? Jak w takim momencie powinno się zareagowac i czy w ogóle powinno?
105609/09/2008Jaki powinien być podział ról poszczególnych członków zarządu jeżeli w kole są trzy obwody, jest jeden łowczy i dwóch podłowczych (każdy jest osobno na obwodzie). Dodam, że jest jeszcze w kole taki myśliwy, który jest odpowiedzialny za uprawę roli.
105509/09/2008Czy zgodne jest ze Statutem przyjęcie przez Zarząd Koła na Walnym Zgromadzeniu następującej uchwały:Kandydat po zdaniu egzaminu będzie mógł polować w kole, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego, płacąc wszystkie należności jak inni członkowie, ale bez składki do koła przez okres 3 lat. Wszystkie obowiazki jak członek. Okres próby ma trwać 3 lata.
105409/09/2008Zarząd koła przyjął w poczet członków koła myśliwego, łamiąc postanowienia ustawy i statutu. Jakie kroki należy podjąć aby wyjaśnić tę sprawę?
104828/07/2008Mam pytanie do punktu dotyczącego uzasadnienia wykluczenia, które zainteresowany powinien dostać na piśmie. Jak dokładne powinno być uzasadnienie, tzn. czy wystarczy, iż będą to podane tylko paragrafy np. 44 i 41, które są bardzo ogólne, czy powinny zostać określone dokładnie zarzuty stawiane zainteresowanemu?
103711/07/2008Czy członek Koła, który zrezygnował z członkostwa i przez jakiś czas był myśliwym niezrzeszonym, a teraz ubiegając się ponownie o członkostwo w tym samym kole łowieckim musi jeszcze raz opłacać wpisowe?
102204/07/2008Przed wejściem w życie nowego statutu KŁ miało uchwałę WZ o liczbie członków w ilości 45 osób i o przyjmowaniu do koła w momencie zwolnienia się miejsca. Czy wcześniej zatwierdzone uchwały nadal obowiązują i czy ZK w takiej sytuacji może bezkarnie przyjmować nowych członków?
102104/07/2008W jaki sposób skutecznie można skreślić kolegę z listy członków koła, jeśli ma on zaległości względem koła i nie odbiera listów poleconych z wezwaniami do zapłaty?
100913/04/2008Myśliwy skreślony z listy członków koła przez WZ odwołał się do ZO, który nakazał ponowne rozpatrzenie, ale tymczasem Sąd Łowiecki zawiesił go w prawach członka PZŁ na okres 1,5 roku. Czy można skierować sprawę na WZ w tym okresie w bieżącym roku, czy ma się to odbyć po okresie zawieszenia?
94808/11/2007Zarząd koła na podstawie naliczenia za nieprzepracowane godziny gospodarcze skreślił z listy członków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jednego z jej członków i na zwołanym N.W.Z. w porządku obrad ujął punkt - uzupełnienie K.R., a następnie punkt - głosowanie nad odwołaniami członków koła, ponieważ w ten sposób skreślono pięciu członków. Czy jest to zgodne z prawem łowieckim?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.