strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
91423/07/2007Po 25 latach pobytu za granicą, planuję powrot do kraju, do tego samago miejsca zamieszkania, do mego domu, którego nadal jestem właścicielem. Przed wyjazdem byłem czlonkiem koła, selekcjonerem. Czy koło którego byłem członkiem, może mi odmówić przyjęcia? Czy muszę na nowo odrabiać staż łowiecki? Czy muszę zdawać egzamin dla nowo wstępujących?
91115/07/2007Czy może skorzystać z urlopu w kole?
91015/07/2007Jeżeli myśliwy zmienia przynależność do koła, czyli rezygnuje w dotychczasowym z członkostwa, kto wówczas zawiadamia właściwy ZO, zarząd nowego koła, czy też sam zainteresowany?
90515/07/2007Koło w którym chcę polować kilka lat temu podjęło uchwałę, o tym że członkami ich koła mogą być tylko Ci myśliwi, którzy nie polują w innych kołach. Czy w związku z powyższym chcąc respektować uchwałę WZ muszę rezygnować z członkostwa w kole w którym poluję?
89201/07/2007Czy cofnięcie pozwolenia na broń pozbawia myśliwego prawa wykonywania polowania, a jeśli tak, to w jaki sposób ma realizować swoje statutowe prawa i obowiązki, np. podprowadzajacego?
89101/07/2007Czy odwołanie do Zarządu Okręgowego od uchwały walnego o wykluczeniu można złożyć przed otrzymaniem pisemnej informacji od zarządu koła?
88418/06/2007Zgodnie ze Statutem członek Honorowy Zrzeszenia zwolniony jest z płacenia składek na rzecz Zrzeszenia i koła, a jakie inne "korzyści" są z bycia członkiem honorowym koła?
87702/06/2007Jaka jest różnica pomiędzy skreśleniem i wykluczeniem z koła?
85414/05/2007Czy mam rozumieć tak, że przy obecnych 2/3 członków na walnym zgromadzeniu ponad połowa jest za wykluczeniem, wówczas uchwała jest prawomocna i wyklucza członka z koła?
83422/04/2007Zarząd podjął decyzję o zwołaniu WZ oraz zatwierdził porządek obrad, ale po posiedzeniu sekretarz otrzymał list polecony od prezesa z pisemnym poleceniem wykonania kserokopii jego wniosku o wykluczenie jednego z członków z koła i rozesłania go Kolegom myśliwym. Czy Prezes ma prawo wydać mi takie polecenie?
82013/03/2007Czy prowadzący polowanie zbiorowe ma prawo zastosować środek dyscyplinujący wykluczenia z całości polowania wobec członka koła, który został skreślony przez ZK z listy członków, ale odwołał się w stosownym trybie i terminie do WZ?
81212/02/2007Czy członek komisja rewizyjnej koła może domagać się o wpisanie do porządku WZ punktu dotyczącego wykluczenia z koła jednego z kolegów, za np. niekoleżeństwo?
78702/01/2007NWZ zatwierdziło porządek obrad poprzez głosowanie z punktem "Głosowanie w sprawie wykluczenia z członków koła". Zarządzono głosowanie i wyniku głosowania 14 osób było ZA, a 10 PRZECIW uchwale zarządu. Czy daną osobę skreślono, czy pozostaje na liście członków koła?
78227/12/2006Na początku grudnia przelałem elektronicznie składkę za 2007 na PZŁ, koło ma sidzibę w okregu słupskim, a mieszkam w Gdyni okręg gdański. Od stycznia chcę polować indywidualnie na lisa, kiedy mogę zgłosić się do zarządu w Gdańsku po podbicie legitymacji?
77215/12/2006Czy jest się nadal członkiem Koła, jeżeli po wykluczeniu trwa tryb odwoławczy i ma się opłacone składki?
72721/10/2006Niedawno w kole zmarł kolega. Czy najbliższe Walne Zebranie Koła winno podjąć uchwałę o utracie przez niego członkostwa w Kole, wobec śmierci, czy też są inne uregulowania prawne w tej sprawie?
67717/08/2006Czy zarząd koła skreślając z listy członka koła powinien wezwać na posiedzenie zarządu myśliwego i wysłuchać jego wyjaśnień w przedmiotowej sprawie?
65028/06/2006Czy można myśliwemu nosić naszywkę z napisem wziętym od leśników "Służba łowiecka" i czy jest to uregulowane jakimiś przepisami?
64921/06/2006Zostanie zwołane NWZ w sprawie skarbnika, u którego wykryto poważne nadużycia finansowe. Jak postąpić jeśli powyższy nie stawi się na NWZ?
64621/06/2006Jeden z kolegów wziął już 3 dziki na użytek własny, a uchwała WZ mówi, że ma za dzika zapłacić w terminie 7 dni od dnia pozyskania, czego nie uczynił przez 2 miesiące. Czy zarząd może go skreślić z listy członków Koła z tego tytułu?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.