strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
2068 25/04/2016 Kandydat na członka napisał odwołanie do WZ o przyjęcie. Czy zarząd jest zobowiązany do powiadomienia kandydata o dacie odbycia WZ?
2067 07/04/2016 Czy Walne Zgromadzenie poprzez uchwałę może określić liczbę członków niemacierzystych?
2066 03/11/2015 Zarząd na posiedzeniu podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków koła 2 kolegów na "okres adaptacyjny" trwający rok. Zwolnił ich jednocześnie z opłat za udział w polowaniach indywidualnych. Czy takie działanie jest zgodne ze statutem?
2065 30/10/2015 Jestem młodym myśliwym oraz sekretarzem w kole. Na ostatnim Zarządzie kolega prezes zaproponował moją osobę aby pełniła jego obowiązki podczas jego wyjazdu za granicę. Koledzy z zarządu zgodzili się abym ja został prezesem w/z. Jakie ja mam obowiązki?
2064 30/10/2015 Czy ZK może odpłatnie wystawiać odstrzały członkom innych kół? W naszym kole łowczy wystawia odstrzały myśliwym z innych kół, jeśli tylko wpłacą na konto koła 100 PLN. W preliminarzu budżetowym nie ma takiej pozycji jak przychody ze sprzedanych odstrzałów. Nie wiem jak to mam zrozumieć ponieważ koło handlując odstrzałami zobowiązane jest na koniec roku rozliczeniowego wystawić PIT. Proszę o wyjaśnienie tego zjawiska.
2063 29/07/2015 Mam faktury sprzedaży na "odwrotne obciążenie" jak i faktury zakupu na "odwrotne obciążenie", czy my jako KŁ w związku z powyższym mamy jakieś obowiązki wobec urzędu skarbowego? Nadmieniam, że nie jesteśmy płatnikami podatku VAT.
2062 29/07/2015 Czy myśliwy polujący indywidualnie z podchodu i ambony, np. ambona nr 5 podchód zielona dróżka, może tym wpisem zblokować ambony w tym terenie np. ambonę nr 3, 4, 6. Dodam, że ambon w tym obwodzie jest 7. Czy może żądać od kolegi, który wpisany jest na ambonie innej niż on, aby ją opuścił?
2061 29/07/2015 Czy ZK może prowadzić kontrole myśliwych poprzez montowanie różnego rodzaju kamer np. przy nęciskach zgłoszonych przez myśliwych?
2060 22/06/2015 Czy każdy członek ZK może zgłosić się do banku prowadzącego rachunek celem zostania upoważnionym do dokonywania przelewów (zgodnie ze statutem PZŁ z innym członkiem zarządu)? Czy też wymaga to dodatkowego upoważnienia, podjęcia uchwały zarządu? Jeżeli tak, to z czego to wynika? Czy jeżeli dwóch członków zarządu dokonało przelewów dla rolników (z tytułu odszkodowania) bez udziału i wiedzy skarbnika nie mając żadnych dodatkowych ku temu upoważnień od zarządu to stanowi to naruszenie Statutu (funkcje statutowe skarbnika)?
2059 15/04/2015 Zarząd czteroosobowy, wynik głosowania 2 do 2, czy w takim wypadku głos prezesa liczy się podwójnie? Czy WZ ma prawo podjąć uchwałę o nie przyjmowaniu nowych członków na okres 3 lat? Czy WZ może podjąć uchwałę o zakazie przyjmowania nowych członków przez zarząd, a żeby przyjmowało WZ?
2058 01/04/2015 Czy można będąc nieobecnym na WZ koła być wybranym do organów koła, np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia pisemnego wyrażającego zgodę na kandydowanie?
2056 25/02/2015 Ile maksymalnie można zabrać ze sobą jednostek broni na polowanie indywidualne?
2055 07/01/2015 Wraz z początkiem kadencji WZ wybrało Zarząd poprzez wybór prezesa a następnie wskazywanych przez niego członków Zarządu. Czy w momencie rezygnacji tego prezesa przed upływem kadencji pozostali nominowani przez niego członkowie zarządu tracą funkcje lub maja obowiązek zrezygnować? Czy w przypadku gdy wraz z prezesem rezygnuje sekretarz to nowo mianowany prezes dobiera nowego sekretarza zgodnie z trybem w jakim wybierano zarząd na początku kadencji czy jednak mogą padać propozycje z sali i głosowane bez wniosku prezesa?
2054 07/01/2015 Myśliwy naszego koła po cofnięciu mu pozwolenia na broń za jazdę po pijanemu uczestniczył w polowaniu zbiorowym z bronią (prowadzący zaniedbał sprawdzenia uprawnień). Zorientowawszy się po polowaniu w sytuacji niedopełnienia obowiązków, na przedstawionym protokole z polowania nie umieścił go na liście biorących udział w polowaniu. Jakie restrykcje ma do dyspozycji zarząd w stosunku do kolegów? Jakie ewentualne kary im grożą?
2052 22/10/2014 Na WZ zatwierdzone zostało polowanie dewizowe na rogacze oraz jedno dewizowe polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą. Tymczasem Zarząd nie informując nikogo zorganizował dodatkowe polowanie dewizowe na łanie i kozy dla dewizowca, wstrzymując jednocześnie wydawanie odstrzałów na w/wymienioną zwierzynę do czasu zakończenia tegoż polowania, dokładnie do 10 października. Czy takie działanie Zarządu jest zgodne z prawem?
2051 22/10/2014 Czy w przypadku przyjmowania nowych członków, obowiązuje zasada bezwzględnej większości, czy zwykłej większości głosów?
2050 19/08/2014 Jaki ma być skład apteczki medycznej zabieranej na polowania zbiorowe?
2049 22/07/2014 Czy wpisanie w upoważnieniu: "Sarna Rogacz sel. II klasa" - bez podania liczby sztuk (pomimo iż w druku jest wyraźnie napisane, że każdą sztukę zwierzyny grubej wpisujemy w odrębnej pozycji) powoduje, że upoważnienie jest nie ważne i/lub wymaga korekty?
2048 22/07/2014 W trakcie NWZ w naszym kole został wykluczony jeden z członków. Wcześniej otrzymał "odstrzał" ważny do końca sierpnia. Czy w obecnej sytuacji powinien zaprzestać polowania w Kole?
2047 22/07/2014 Czy można zmuszać myśliwego do polowania na konkretny rodzaj zwierzyny?

poprzednia 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.